09.09.18 19:04
Hei

Kann å levere auch abgeben bedeuten?

...men lever dem på et offentlig innsamlingssted for batterier.

09.09.18 19:29, Mestermann no
Ja. Levere (liefern) bedeutet hier eben abgeben.

10.09.18 08:28
Danke!