17.09.18 20:23
Kunne noen gi meg en enkel regel for plasseringen av nicht i tyske setninger?

18.09.18 03:54, Mestermann no
Nei, dessverre, like lite som det er mulig å gi en enkel regel for plasseringen av "ikke" i norske setninger. "Ikke"
utgjør en av de lengste oppslagene i NAOB, rett og slett fordi "ikke" som benektende ledd kan brukes på ufattelig
mange måter og i ufattelig mange stillinger i setningen.

Du vil allikevel ofte kunne gå ut fra ditt instinkt etter det som er vanlig på norsk når det gjelder plasseringen av
"ikke":

Das tat er nicht = det gjorde han ikke
Er hat das nicht getan = det har han ikke gjort
Ich bin nicht daran interessiert = jeg er ikke interessert i det