22.09.18 12:57
Hei.

Siden vi er inne på preposisjoner tillater jeg meg et spm til:

Norske prep-er er rimelig greie, fra betyr fra og på betyr på osv.

Men slik er det tydeligvis ikke på tysk.

Som eksempel vil jeg bruke tysk pop:

I 1970 hadde Howard Carpendale suksess med "Das schøne Mädchen von Zeite 1",

mens Gitte i 1972 synger om: "Der Mann aus Sacramento".

Det fins mangfoldige flere exempler der preposisjonene er brukt om hverandre.

Fins det noen regler?

Perkins

22.09.18 13:17
Kanskje bringer den artikkelen fra Wikipedia litt struktur i emnet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4position

22.09.18 13:26, Geissler de
Jeg må tilstå at jeg humret litt da jeg leste "Norske preposisjoner er rimelig greie".

Det bare forekommer deg slik, fordi du er vant til det. I virkeligheten er norske
preposisjoner like innviklet som tyske.

Jeg kunne for eksempel sagt "Von ist von, aber so ist es offenbar nicht auf Norwegisch."

von gestern -> fra i går
von Mozart geschrieben -> skrevet av Mozart
das Auto von Max -> bilen til Max

Det finnes noen regler, men fortsatt er det mange tilfeller hvor man rett og slett er
nødt til å lære enkelte uttrykk.

Når det gjelder dine eksempelsetninger, så er den andre ganske rimelig: "fra" i
forbindelse med navn til byer og land er alltid aus.

Men jeg kommer ikke på noen regel som ville forklart "von Seite 1" (men jeg kan tilføye
at man også kunne sagt "auf Seite 1", men dette vet jeg bare fordi tysk er morsmålet
mitt, ikke fordi dette er på noen måte regelbundet).

23.09.18 10:52
Hei.

"Det bare forekommer deg slik" sier vi vel ikke på norsk (selvfølgelig kan man si det, men...

"Det er din oppfatning" tror jeg er bedre.

Det kan jo være en skriveleif, men vi bøyer jo "innviklet". "Preposisjoner" er flertall, derfor blir det "innvikletE".

Forøvrig: "Auf Seite 1" hadde jeg oversatt med "PÅ side en". Eller blir det hipp som happ der også?

Perkins

24.09.18 09:45
Jo da, Perkins, Geisslers formulering "det bare forekommer deg slik" er helt i orden. Se
https://www.naob.no/ordbok/forekomme
5 litterært, vanligvis med formelt subjekt
virke for, synes (noen); fortone seg for (noen)

Og spørsmålet om bøyning av partisipper på bokmål er innviklet. Det er ikke så enkelt som å slenge på en "e" når man mener at partisippet hører til noe i flertall. Det har vi diskutert før, f. eks. her:
https://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/18000

Et Google-søk med "er like innviklete som" eller "er like innviklede som" har ingen treff, mens versjonen uten "e" har mange. De fleste av dem har riktignok ikke flertall, men noen finnes:
de nye er like innviklet som noe i fra Europa
Nettsidene er like innviklet som organisasjonskartet
Ikke alle bonuser er like innviklet som denne
Lønns- og arbeidstidsbestemmelsene våre er like innviklet som mye av alt det andre

25.09.18 11:26
Hei igjen.
"Det bare forkommer seg slik", kanskje i en utlendings verden ("ikke norsk som morsmål") men nei. Hadde jeg hørt en person si dette på norsk i en konversasjon , ville jeg øyeblikkelig forstått at hen ikke har norsk som morsmål.

E-en. For meg skurrer det å si "nettsidene er like innviklet" uten e i flertall. Men jeg skal søke experthjelp og komme tilbake til saken.

Perkins.

PS.
Hvorfor undertegner ikke innskiverne?

25.09.18 12:14
Det forekommer meg at du har misforstått uttrykket, Perkins. Det heter ikke "Det bare forkommer SEG slik". Det er det ingen som sier eller skriver. Og Ibsen og Kielland m.fl. er da ikke utlendinger? NAOB fører uttrykket under "litterært". Legg merke til at vi her på forumet skriver og ikke snakker, om enn ikke nødvendigvis litterært.

25.09.18 16:12
Det er mye man "kan" si som ikke helt gjør seg helt i moderne norsk, selv om det ikke er direkte galt. Jeg må gi Perkins rett
mtp. "det bare forekommer deg slik" - det er litt høyttravende. Hvorvidt det er vits å påpeke alle slike uvanlige vendinger er
et annet tema...

Må også si meg enig når det gjelder "norske preposisjoner er like innviklede" - siden det er snakk om en konkret gruppe
preposisjoner (de norske).
-Tutankoopa

26.09.18 11:16, Geissler de
Her har nok norsken min blitt påvirket av morsmålet mitt. Slikt forekommer.

Det som verre er at det også skjer omvendt. For ikke så lenge siden foreslo jeg at "Wir
können ja einen Lappen an die Tür hängen". De tyske vennene mine så forundret på meg, bare
ei venninne som snakker utmerket svensk, lo seg nesten ihjel.

26.09.18 12:34
Kjenner meg godt igjen :) får ofte høre det fra min mor når norsken min får et tysk islett. Som regel reagerer hun
på at det lyder for oppstyltet ala eksempelet med «forekommer». F.eks. Om jeg sier «det gleder meg» istedet for
«godt å høre». Det er mange stilistiske falske venner når man beveger seg mellom norsk og tysk:)
- Tutankoopa