27.09.18 20:45
Stichwörter: fortsatt, fremdeles, immer noch, stadig, stadig vekk, weiterhin
Hei, jeg har et spørsmål er det et forsKjell mellom fortsatt og fremdeles?
Hilsener Nicole

27.09.18 20:52
I betydningen immer noch ingen forskjell.

27.09.18 22:10
I tidligere diskusjoner med Nordmenn finnes noen setninger hvor du kan bruke det ene men
ikke det andre. Finnes der noen regler?

28.09.18 01:44, Mestermann no
Når meningen er at noe stadig vekk (immer noch) er tilfelle, kan man velge om man vil skrive det ene eller det
andre:

Det regner fortsatt = det regner fremdeles
Han er fortsatt ansatt i bedriften = han er fremdeles ansatt i bedriften

Når betydningen er "videre", altså fra nå av og videre fremover (weiterhin), bruker man ikke fremdeles, men
fortsatt:

Fortsatt god bedring!
Vi må vurdere om han fortsatt skal være med på idrettslaget.
Jeg håper på fortsatt forståelse for mitt syn.

28.09.18 13:08
Ja, takk, det er den forklaringen, jeg var ut etter.
En god helg
Nicole