04.10.18 18:08
Stichwörter: Skulle bare mangle
Hei!
Hvordan oversetter vi utrykket "skulle bare mangle!", til tysk?

04.10.18 19:01
Da må du først presisere hva du mener med det uttrykket. Det er nemlig ikke så entydig.
https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/det-skulle-berre-mangle-...

04.10.18 19:49
Et eksempel er:
Skulle bare mangle at jeg hjelper deg!

Blir det riktig å bruke "Das ist doch selbstverständlich!"?

04.10.18 21:20
Ja, men din norske setning burde, hvis man følger resonnementet i lenken over, ha et "ikke": ... at jeg ikke hjelper deg.

04.10.18 21:25
"Skulle bare mangle at jeg hjelper deg": "Das fehlt mir gerade noch, daß ich dir helfe.

Men: Heter det "Skulle bare mangle at jeg ikke hjelper deg": Selbstverständlich helfe
ich dir.

05.10.18 01:26, Mestermann no
Her strides de lærde. Tidligere ville man sagt: "Det skulle bare mangle at jeg ikke gjorde det." I dag er det blitt
nokså vanlig å sløyfte nektelsen, slik at det nå er like vanlig å si: "Det skulle bare mangle at jeg gjorde det". Det
lar seg argumentere for at det er mer logisk med den nyere formen med én nektelse, siden norsk vanligvis ikke
ellers opererer med dobbel nektelse.

05.10.18 08:07
Det er meget ulogisk å utelate "ikke" her.

For da blir det umulig å uttrykke: "det skulle bare mangle at jeg hjalp deg" (aldri i
livet kunne jeg tenke meg å hjelpe deg).

For hva skulle en sagt da? "Det skulle bare mangle at jeg ikke hjalp deg" kanskje?

Men selv om man tyder det slik at den som sier dette IKKE kunne forestille å hjelpe, så
blir det en forskjell om man uttrykker en forbauselse over forestillingen å hjelpe eller
en forbauselse over forestillingen å ikke fornekte å hjelpe.

Den nye måten å uttrykke seg på virker nok nokså feilaktig og gir uttrykk for en nærmere
ubetenksom omgang med det norske språket. Synes jeg.

05.10.18 08:27
"ubetenksom omgang med det norske språket"
En hard dom over 90% av brukerne av det norske språket! :P
Bortsett fra språknerder som oss er det ikke særlig mange som "omgås betenksomt" med
noe språk. Det tenker jeg vi skal være glade for, ellers hadde det ikke skjedd så mye
forandring og nyskapning. Jo fortere man aksepterer at språk ikke alltid er logisk,
desto bedre.

Meningen bak begge variantene er (utelukkende, er jeg fristet til å si)
"Selbstverständlich mache ich das..."
-Tutankoopa

05.10.18 08:36
Det er i alle fall veldig irriterende at 08:07 ustanselig skal meddele forumet hva han selv tror, synes og mener.
Spesielt når det skjer på sviktende grunnlag. Det hadde vært fint om han kunne redigere seg selv litt.