07.10.18 10:58, Sandra1
Stichwörter: å flykte
Guten Morgen

Mit welchen Präpositionen benutze ich å flykte?

Tysk blå ordbok schreibt:
De flykter ut av byen Sie fliehen aus der Stadt.
De flyktet for flommen Sie flohen vor der Flut.

Uni Bergen sagt:
å flykte for problemer --- vor Problemen flüchten
å flykte fra landet --- aus dem Land fliehen.

Für "aus etwas fliehen" werden also verschiedene Präpositionen benutzt, bzw. verschiedene Kontruktionen: å flykte ut av und å flykte fra.

Gibt es eine Regel dafür?

Danke für eure Hilfe vorab!

07.10.18 12:01
Ich hätte mir als Norwegischlerner «fra» als Defaultpräposition eingeprägt. «Ut av» hängt eher mit der Stadt
zusammen. «For» ist denke ich im prinzip ziemlich bedeutungsgleich, aber kann auch durch «fra» ersetzt
werden.
-Tutankoopa

07.10.18 13:16, Sandra1
Danke dir Tutankoopa :)

07.10.18 15:05
Jeg tror dette er ikke helt rett. Men også jeg som norsktysker har jo blot min språkfølelse å bygge på.

De ble transportert UT AV landet, ville nå jeg sagt. Ikke: De ble transportert (ut) fra landet. Der er en ørliten betydningsforskjell - mener jeg å kunne høre i hvert fall:

UT AV ... : AUS... HERAUS
FRA ... : VON ...AUS

Og "for" betyr selvsagt "vor" også på tysk. Her er tysk og norsk nok så lik at det ikke burde by på en vanske for en tysker.

De flyktet for borgerkrigen ut av Syria fra Damaskus til Tyrkia.
Sie flüchteten vor dem Bürgerkrieg aus Syrien (heraus) von Damaskus (aus) in die Türkei.

Legg merke til at "ut av" alltid må brukes akkurat sånn - det vil si med "ut". Mestermann liker vanligvis ikke denne "ut av" som er såååå gjengse i andre deler av landet enn akkurat lille Oslo: "Jeg må først kle UT av meg". Her ville Mestermann foretrukket bare "av": "Må først kle av meg". Det kan diskuteres. Jeg mener fortsatt de brukte si "kle ut av seg". Men det får være som det vil. Når det gjelder "ut av landet" må "ut" i hvert fall med. Min mening.

07.10.18 15:14, Tutankoopa
Hæ?
-Tutankoopa

07.10.18 15:51
Hahaha. «Kle ut av seg», du liksom.

Man kler seg ut - man verkleidet sich
Man kler av seg - man zieht sich aus.

Sånn er det i hele landet. Kan du prøve å ta litt mindre plass i forumet fremover? Og slutte med å angripe andre
eller snakke nedsettende om steder, språkvarianter osv? Dette er IKKE hyggelig for brukerne av forumet.

07.10.18 16:16
Nå dreide det seg primært ikke om "kle ut av" eller "kle av" seg, men om "fra" eller "ut av et land".

Og ja - i motsetning til deg er jeg er overbevist om at man også kan bruke "ut av" ikke bare i sammenheng med en by, men også et land. Du har simpelthen ikke rett.

Eksempel:

"Det var enighet blant samtlige partier at flyktningene ikke skulle brukes i dansk produksjon, men sendes ut av landet så fort som mulig." (Magisterarbeid "Tyske flyktninger i Danmark 1945-1949 iden danske historieskrivingen" ved universitet Agder, 2017)

Når det gjelder "kle ut av seg" må du kanskje lese innlegget mitt litt nøyere? Da vil du nemlig lese at jeg skrev "det kan diskuteres" og "jeg mener".

Fakt er: I mange strøk i Norge brukes "ut" sammen med "av". I mange tilfeller kan det diskuteres hvorvidt dette er "rett" eller bare "dialektalt" norsk.

I det spørsmålet det er snakk om må "ut" være med. Flyktningene bør ikke sendes "av landet", men "ut av landet".

07.10.18 16:38
Jeg var ikke helt ferdig - trykket på sende-knappen av vanvare. Til dine angrep mot meg:

Hva vet du om hvor mye eller hvor ofte jeg skriver noe her? Sånn som jeg ser det skriver du mange flere innlegg enn meg. Skal jeg derfor be deg om "å innta mindre plass" i forumet? Har du følelsen av at jeg tar noe fra deg ved at jeg skriver et innlegg fra tid til annen? Jeg hindrer deg vel på ingen som helst måte i å skrive selv så mange innlegg du måtte finne på?

Dessuten kan jeg ikke se at jeg skrev nedlatende om et sted eller en språkvariant. Hvor har du fra? "Lille Olso"?

Vel, riktignok utgjør Oslo og omegn bare en veldig liten del av hele Norge. Og faktisk har jeg inntrykk [ut] av at "olosk" er ganske overrepresentert her.

Det er det jo ikke noe å gjøre med for såvidt selv om jeg ofte ville elsket også å lese hva nordmennene i nord eller på vestkanten eller i sør tenkte om et språkspørsmål. Men hva har det å gjøre med å skrive nedlatende?

07.10.18 16:55, Mestermann no
Enig. Nå bør 15:05 bremse. Innlegget får under tvil bli stående.

Når det gjelder forklaringen på Sandras spørsmål, har Tutankoopa helt rett, og Sandra kan legge svaret
hans/hennes til grunn. Som hovedregel flykter man fra noe. Man flykter fra et land, fra en krig, fra en vanskelig
situasjon. Det forekommer nok at man ser varianten "de flyktet for borgerkrigen". Det er ikke feil, som Tutankoopa
skriver, men forekommer sjeldnere.

Derimot er det riktig at man blir transportert ut av landet, eller at man flykter ut av byen. Tutankoopa forklarer
dette i svaret sitt. Her er det betont at det er landet og byen man forlater, og da blir det riktig med ut av.

Men "kle ut av seg" tror jeg ikke man sier på noen dialekt, iallfall ikke på noen jeg kan komme på, og jeg kjenner
dialektene i Norge godt. Det er allikevel likegyldig om det forekommer, for her i forumet forholder vi oss til bokmål
og nynorsk skriftlig.

Når begge de norske målformene har stor valgfrihet i visse former, er det nettopp fordi Norge er et dialektrikt land.
Man skal altså kunne variere der det er naturlig for en, innenfor de normative grensene som målformen ellers
setter. Det er altså ikke slik at østlandsk eller oslo-dialektene er normative for bokmålet. Bokmålet er et riksspråk,
på samme måte som nynorsk. Bokmålsbrukere finnes over hele landet. Man pleier å bruke statistikken fra
utdanningsinstitusjonene for å beregne nynorskbruken. Siste statistikk viser at 12,17% av grunnskoleelevene har
valgt nynorsk som hovedmål, mens 6,24% av elevene i vidergående skole har valgt det. Ved universitetene har
Bergen høyest prosentandel, med 8,37%, fulgt av NTNU (Trondheim) 3,6%, Stavanger 3,4%, Oslo 1,9% og
Tromsø 1,35%. Alle de øvrige elevene og studentene er naturligvis ikke fra Oslo eller Østlandet, og svært mange
av dem snakker dialekter fra andre steder enn Oslo og Østlandet. I hele Troms er det f.eks. 1 - én - elev på
videregående som har nynorsk som hovedmål. Dette sier ikke noe om hvilke dialekter som blir snakket, eller om
variasjonene innenfor bokmålsnormen som brukes av de forskjellige elevene. Her er variasjonsmulighetene vide.

Det man derimot ikke kan gjøre, er å hevde at noe man har på følelsen av at man har hørt i sin egen dialekt en
gang i tiden, skal eller kan være normativt på skriftlig bokmål eller nynorsk. Det er altså ikke slik at man på noen
av målførene kan si eller skrive at man "kler ut av seg". Man kler av seg, man kler på seg, og noen ganger kler
man seg ut, som 15:51 skriver. Men man kler ikke "ut av seg".

Jeg regner med at brukeren 15:05 er i forumet for å lære bedre norsk. Iallfall den skriftlige norsken hans tyder på
at han trenger det. Da må han tåle å bli rettet på, og å innse at en del av læringsprosessen er å lære at det han
tror er riktig, noen ganger er feil. Alle øvrige brukere i forumet forsøker å holde en høflig og vennlig tone både når
vi retter og blir rettet, og ikke kverulere på svarene når de er adekvate og uttømmende forklart.

Når det gjelder slengbemerkningen om "lille Oslo", så er det akkurat den type bemerkninger som er uønsket. Jeg
minner om at det bor 635 000 mennesker i Oslo, og i hele Oslo-regionen bor det 1 588 000 mennesker, noe som
utgjør over en tredjedel av innbyggerne i landet. Også bemerkningen om undertegnende er uønsket. Jeg har alltid
svart 15:05 i hans forskjellige inkarnasjoner i forumet på en saklig måte. Dessverre liker han ikke alltid svarene
han får, og tror at de har noe med Vestlandet kontra Østlandet å gjøre. Det har de altså ikke, jf. det som står
tidligere i innlegget.

Moderatorene er her for å holde orden i forumet. Dersom en bruker ødelegger for de andre eller skaper
misstemning, kan brukeren utestenges og innleggene slettes. Som siste utvei kan vi be forumets eiere bestemme
at det skal være påkrevet å registrere seg for å delta i forumet. Dette vil vi helst unngå av hensyn til de normale
brukerne, som ikke har problemer med hverken å være høflige eller legge begrensninger på seg.

Derfor vil jeg til slutt be alle brukere om å registrere seg uansett, enten de bruker forumet ofte eller sjelden.

07.10.18 17:16
Vi er grundig trøtte av «meningene» dine, «Bjoern». Du feilinformerer dessuten. Kan du ikke holde deg til å
forklare hva som er rett på tysk, som er er språk du faktisk kan, og overlate til de med god nok norskkompetanse
å forklare hva som er rett på norsk.

07.10.18 17:28
Man har ikke inntrykk «ut av» noe. Man har alltid inntrykk av noe. På svensk kan man ha «intrycket utav
något», men ikke på norsk. Verken på bokmål eller nynorsk.

07.10.18 18:58
Takk for bekreftelsen at "ut av" er neppe begrenset til "ut av byen". Om det blir "fra" eller "ut av" har ingenting med selve stedet verbet viser til å gjøre. Denne påstanden er simpelthen feil.

Det var nettopp det jeg ville frem til. Burde nå "Tuta..." trekke seg fra forumet? Fordi hun "feilinformerte"?

Ellers vet jeg ikke hva Mestermann eller 17:16 som kommer da med et ganske uforskammet innlegg sikter til.

Jeg vet noen her har kranglet en del med forskjellige brukere her. Hittil hat det ikke vært meg.

P.S.:
Siden 17:16 foreslår å være smålig og med hensyn til alle som forsøker å forbedre sin tysk her:

Det finnes ikke noe som "Norwegischlerner".

"«Ut av» hängt eher mit der Stadt zusammen" er grammatikalsk riktig, men gir ingen som helst mening. Was soll der Fragesteller mit so einer Antwort anfangen?

"«For» ist denke ich im prinzip ziemlich bedeutungsgleich" - for det første skal "denke ich" stå i komma, for det andre skrives prinsipp selvsagt med stort P på tysk, for det tredje møter vi også i denne setningen med "im Prinzip ziemlich" den samme vagheten som i "eher mit "der" Stadt" og for det fjerde er utsagnet attpåtil feil. Denn das norwegische "for" bedeutet ebenso wenig wie das deutsche "vor" "im Prinzip ziemlich" das Gleiche wie "ut av" bzw. das deutsche "aus". Merke: "aus" ist nicht "vor"

07.10.18 19:04
Psykiatrisk tilfelle.

07.10.18 19:28, Geissler de
Enig med 19:04.

Du lager en stråmann som du da kan slåss med.

Det er ingen her som klarer å følge den forvirrede tankegangen din her, fordi det var
ingen som hevdet at man ikke sier „ut av“ i visse sammenhenger. Hva vil du egentlig?

07.10.18 23:07, Tutankoopa
Å jøss, that escalated quickly :P

Jeg tror du bør lese innlegget mitt igjen. Hvor skrev jeg at "ut av" er begrenset til
byen? Sandra spurte, og jeg svarte at "ut av" har ikke noe spesifikt med verbet "å
flykte" å gjøre, men at det beskriver en bevegelse fra "byen". Det passer også til
"landet" eller "bygningen" eller lignende steder man er "i". Selvfølgelig.

Takk for korrekturen av rettskrivningen min, jeg er litt nonchalant når jeg skriver
på mobilen med norsk autocorrect. Mine tyske setninger var selvfølgelig FEIL, det har
jeg ikke noe problem med å innrømme ;)
God kveld folkens!
-Tutankoopa

08.10.18 02:04, Mestermann no
Og DER setter moderatorene strek for denne tråden. Ytterligere innlegg blir strøket uansett. Sandra har fått
korrekt svar på spørsmålet sitt av Tutankoopa.