12.10.18 08:26
Setter man spørsmålstegn fortrinsvis etter, bak eller bare ved et utsagn? Eller forekommer
alt?

12.10.18 08:36
Jeg forstår ikke spørsmålet helt, men kanskje denne siden kan hjelpe deg:
http://www.korrekturavdelingen.no/sporsmalstegn.htm
-Tutankoopa

12.10.18 09:15
For å gi uttrykk for tvil bruker man da en vending hvor spørsmålstegnet blir satt ved,
bakefter, bak eller etter en påstand?

12.10.18 10:32
Jeg forstår dessverre fortsatt ikke hva du mener. Såvidt meg bekjent blir ikke
spørsmålstegn brukt noe annerledes enn på tysk. Håper det besvarer spørsmålet ditt.
-Tutankoopa

12.10.18 10:50, Mestermann no
Jeg tror kanskje spørreren vil frem til den faste frasen: "Å sette spørsmålstegn ved noe", som i overført betydning
betyr å stille seg skeptisk til noe.

Jeg må sette et spørsmålstegn ved hele samtidskulturen
Vi kan ikke sette spørsmålstegn ved alle svar vi får
Jeg setter spørsmålstegn ved utsagnet mitt

I direkte betydning betyr "å sette spørsmålstegn ved noe" at man skriver spørsmålstegn, f.eks. i margen ved noe
som er skrevet eller notert:

Jeg så gjennom referatet fra møtet og satte spørsmålstegn ved de punktene som var uklare.

12.10.18 12:46
Mange takk. Ja, jeg mente jo nettopp det ved spørsmålet mitt. Her finnes også en offisiell kilde: https://www.riksmalsforbundet.no/spraklige-utfordringer/sammenblanding-av-uttryk...

Den bekrefter at det i hvert fall ikke er feil med "ved" i sammenheng med satte spørsmålstegn.

12.10.18 22:40, Tutankoopa
... slik det også ble forklart i lenken jeg postet i mitt opprinnelige "svar". :)

PS: «Ja, jeg mente jo nettopp det med spørsmålet mitt»
-Tutankoopa