14.05.06 19:00
Kan dere oversette dette for meg:

''Wenn diese Mumie aus dem Grab kommt'' fuhr er fort ''Können wir es vielleicht verstehen wenn wir die Geschichte auf dem Sarg deckel lesen!''

14.05.06 22:43
"Når denne mumien stiger opp av graven", fortsatte han, "kan vi kanskje forstår det når vi leser historien på kistelokket!"

Setningen er litt rart fordi den begynner med "Wenn" og også slutter med en "Wenn"-bisetning.