14.05.06 22:40
hallo! skal lage et lite rollespill i forbindelse med skole prosjekt, men har litt problemer med rettskriving. dette skal oversettes til Tysk

verbrecher: Hallo! Ich bin hier für die ausfragen. Ich wünsche zu werden ein Polizist

polizei: Okey. Hast du eine Kenntnisse?

verbrecher: Nein. Ich bin unkenntis.

polizei: Was kannst du da beitragen mit?

verbrecher: Ich habe grosse erfahrung mit den Polizei, und ich habe viele kontakte in die verbrecherumwelt. Ich kann helfe euch.

deretter har jeg litt problemer med å rettskrive.. det jeg så ønsker å skrive er:

polizei: hva mener du med at du har stor erfaring med poitiet?

verbrecher: jeg vet hvor kaffien er og jeg vet hvordan dere arbeider.

polizei: ok, du er under prøvetid den første måneden.

14.05.06 22:53
Verbrecher: Hallo! Ich bin wegen der Befragung hier. Ich möchte Polizist werden.

Polizei (eller mener du "Polizist"?): Okay. Hast Du Kenntnisse?

Verbrecher: Nein. (Hva mener du her?)

Polizei: Womit kannst du denn beitragen?

Verbrecher: Ich habe große Erfahrung mit der Polizei, und ich habe viele Kontakte in das kriminelle Milieu. Ich kann euch helfen.

Polizei: Was meinst du damit, dass du große Erfahrung mit der Polizei hast?

Verbrecher: Ich weiß, wo der Kaffee ist, und ich weiß, wie ihr arbeitet.

Polizei: Okay, du arbeitest im ersten Monat unter Probezeit.

14.05.06 23:09, Eulard
Verbrecher: Hallo! Ich bin zur Vorstellung hier. Ich wünsche Polizist zu werden.

Polizei: Okay. Hast du Kenntnisse?

Verbrecher: Nein, ich habe keine Kenntnisse.

Polizei: Was kannst du dann beitragen? (bidra) / Was bringst du dann mit? (ta med)

Verbrecher: Ich habe grosse Erfahrung mit der Polizei und habe viele Kontakte in die Verbrecherwelt. Ich kann euch helfen.

Polizei: Was meinst du damit, dass du große Erfahrung mit der Polizei hast?

Verbecher: Ich weiss wo der Kaffee ist und wie ihr arbeidet.

Polizei: Okay, du bist auf Probezeit den ersten Monat.

= intervju [hvilket er det norske ordet du brukte? forhør eller intervju?]

14.05.06 23:19, Eulard
Unnskyld, jeg skrev mens den andre teksten ble postet.
Men begge to er korrekte - velg setningene du liker mest.
Hilsen fra Eulard