23.10.18 02:56
Rætsel:

Dette var ikke for å holde skadene så lave som bare muligt, men...

kunnet det også bli uttrykket med:

Dette var ikke for å holde skadene lavest mulig, men...
Dette var ikke for å holde skadene muligst lave, men...
Dette var ikke for å holde skadene mest mulig lave, men...

?

23.10.18 02:59
...som bare mulig (uten t selvsagt, siden norsk skiller seg fra dansk, der det skal stå et
t)...

23.10.18 08:10, Mestermann no
"Muligst" kan du ikke bruke i noe tilfelle. De tre andre variantene går forsåvidt an rent grammatikalsk, men det ser
påfallende ut med "lave" skader. Det er ikke spesielt idiomatisk. Vanligvis sier vi at skader er små eller store, eller
at de er få eller mange.

Dette var ikke for å holde skadene så små som mulig, men...
Dette var ikke for å sørge for minst mulig skader, men...
Dette var ikke for å sørge for færrest mulig skader, men...

"Lave skader" brukes fortrinnsvis medisinsk, ofte om skader nederst i ryggmargen, i motsetning til høye skader
som er skader i øverste del av ryggen, evt. i nakkeregionen.

Merk også at å uttrykke bøyes slik: uttrykke, yttrykker, uttrykte, har uttrykt, og at bokstavene på norsk ikke er
intetkjønn men felleskjønn: en t, en a (ikke et t, et a).

23.10.18 08:50
Okei. Da har jeg forstått det. Det er likevel sammensatt.
For det første må man huske at det fortrinnsvis bare er "mest mulig" og "minst mulig"
uten noe som helst ytterligere adjektiv som er mest gjengse:

For å oppnå mest mulig gevinnst.

Men går altså faktisk også an med en del av de andre varianter jeg kom på:

For å oppnå høyest mulig gevinnst...
(Her er superlativen "mest" fra "standarden" "mest mulig" blitt utbyttet med den mer
spesifikke superlativen "høyest")

For å oppnå mest mulig høy gevinnst...
(Her er det mer spesifikke adjektivet "høy" blitt tilføyet etter "standarden" "mest
mulig")

Tricky.

Mange takk.

23.10.18 09:15
Her for eksempel må man benytte seg av en av de andre varianter:

Han ble anmodet om å holde lavest mulig profil.
Han ble anmodet om å holde mest mulig lav profil.

Bare "mest mulig" eller "minst mulig" fører ikke frem her. Man er nødt til å innbygge
"lav" fra det faste idiomet "lav profil".

23.10.18 09:58, Mestermann no
Likedan med gevinst. Den er fortrinnsvis høy eller lav, bare sjeldnere stor eller liten.

Hvilke adjektiver man bruker for å uttrykke størrelse, styrke osv. eller komparativ av disse, kommer alltid an på
hva det er tale om. En brann er f.eks. varm eller varmere, en mann er høy eller høyere, et tog er langt eller lengre,
skadene er små eller mindre, skadene er store eller større, lettelsen er stor eller større, inntakskvoten er lav eller
lavere, en skiløper er god eller bedre, overskuddet er høyt eller høyere osv. osv.

23.10.18 20:43
Mange takk!