28.10.18 18:45
1. Og det ser det ikke ut som om hun blir
2. Og det ser det ikke ut at hun blir

Hvilken av begge setningene er penere? Jeg antar at begge er rette?

28.10.18 19:34
De betyr litt forskjellige ting.

28.10.18 20:19, Mestermann no
Det er en liten nyanseforskjell, fordi setning nr. 1 strengt tatt er en sammenligning, men i hovedsak betyr
setningene det samme. Begge er korrekte.

28.10.18 21:21
Mange takk!