30.10.18 08:39
"Trump: Det er masse dårlig folk i den karavanen"

Leser jeg i en norsk avis.

Er'kje det to feil i den oversettelsen av Trump sine ord?

Jeg ville jo sagt dårlige - ikke dårlig folk. Kan man også si "masse dårlig folk"?

For det andre spørs det jo om det riktig med "masse" i det hele tatt.
Jeg kunne tenkt meg å bruke masse her selv. Men husker at "masse" ble mislikt her i
forumet. Ville det vært bedre med "mange" i stedet for "masse"?

30.10.18 11:58, Mestermann no
Det skal være dårlige folk, så dette er nok en trykkfeil.

Når det gjelder mengdeangivelsen, så er det en forskjell på masse folk og mange folk.

Det er for eksempel masse folk til stede ved et idrettsarrangement, en stor, uoversiktig mengde: Det var masse
folk i Holmenkollen i går!

Mange folk betegner derimot flere mennesker, mange mennesker: Mange folk får influensa om vinteren.

Hvis du har fått dette rettet før, har det altså ikke noe med hva "forumet misliker" å gjøre. Forumet er skriftlig. Vi
forsøker å forklare hva som er godt, skriftlig og normert bokmål eller nynorsk. Du må gjerne fortsette (som
journalisten) å skrive eller si "masse dårlig folk", men du må være så snill ikke å bli gretten når noen retter på deg.
Det er det vi gjør i forumet.

30.10.18 13:15
Ikke bare i én norsk avis, men overalt. Når man googler med "masse dårlig folk", er det bare Trump-oversettelsen som kommer opp. Hvordan er det mulig at den blir overtatt av alle, så feil som den er?

30.10.18 15:32, Mestermann no
Hvis du ser nøyere etter, ser du at dette er en såkalt byråmelding, altså en nyhetssak fra NTB, Norsk
Telegrambyrå, som er et nyhetsbyrå som DPA og AFP. Byråmeldinger blir satt på i mange aviser, og som oftest
uten korrektur.

30.10.18 15:43
@ 08:39: Apropos norm: Det er like galt å skrive «er’kje» som det ville vært å skrive «æ’kke» for «er ikke». På
bokmål skriftlig heter det «er ikke», og på nynorsk «er ikkje». Det ville være fint om du av hensyn til andre
forumdeltagere som lærer seg norsk, kunne holde deg til den skriftlige normen så godt du kan og ikke blande inn
dialektord skriftlig.