02.11.18 14:16
Et spørsmål jeg kom på akkurat nå:

Jeg stusset litt hvordan jeg skulle få sagt at jeg var i villrede om hvor mye kunnskaper i
norsk jeg fortsatt hadde.

Da tenkte jeg på noe som:

"Jeg vet ikke hvor mye det er igjen av det gamle morsmålet."

Mens jeg tygget litt på dette utsagnet begynte jeg å lure litt om det ikke ville høvet seg
med et lite som innimellom:

"Jeg vet ikke hvor mye som er igjen av mine språkferdigheter."

Da jeg tenkte enda litt lenger over dette spørsmålet konkluderte jeg med at begge
varianter var forkortelser for:

"Jeg vet ikke hvor mye som det er igjen av mitt morsmål"

Sånn sett er altså alle tre versjoner riktige?

Tenker jeg tysk ville jeg brukt den andre varianten, tenker jeg norsk kanskje primært den
første.

Hva er rett?

02.11.18 17:31, Mestermann no
Her kan du bruke begge varianter, her med litt mer idiomatisk formulering:

"Jeg vet ikke hvor mye som er igjen av det gamle morsmålet mitt."

"Jeg vet ikke hvor mye som er igjen av språkferdighetene/norskferdighetene mine."

Konklusjonen din er imidlertid feil. Ingen av disse setningene er forkortelser av "jeg vet ikke hvor mye som det er
igjen av mitt morsmål". Det er en setning som ikke kan skrives eller sies, hverken i dag eller tidligere.. De to første
variantene er innbyrdes uavhengige og helt fullstendige setninger.

02.11.18 19:40
Tusen takk! Så rart! Norsk ser ut til å ville undra seg nærmest alt som ville vært logisk!
Skal det være ekstra krevende for språkfremmede ;-)? Stakkars de(m).
Hyggelig kveld.

02.11.18 21:07, Mestermann no
Nye språk er bare uvante, det betyr ikke at de ikke er logiske. Man må tenke annerledes enn innenfor den
"logikken" man kjenner fra før.

Stakkars dem er riktig.

03.11.18 00:37
Hjertelig takk.