04.11.18 17:10
Når man ville uttrykke noe som dette:

"Det finnes ikke ett hus uten solcellepaneler i blomstergaten" med "ingen" måtte det da blitt til:

"Det finnes intet hus uten solcellepaneler i blomstergaten"? For "ingen" kunne man vel ikke brukt om ting i intetkjønn?

04.11.18 18:41, Mestermann no
Hvis man vil bruke intet, må det ganske riktig stå til et intetkjønn.

Det finnes ingen bygning uten pipe i Solveien (m/fk)
Det finnes ingen dame med pipe i Solveien (f/fk)
Det finnes intet hus uten pipe i Solveien (n)

Det er mindre formelt og vanligere å uttrykke forholdet slik:

Det finnes ikke noen bygning uten pipe i Solveien
Det finnes ikke noen dame med pipe i Solveien
Det finnes ikke noe hus uten pipe i Solveien

Eller med tallordet, som du foreslår, men da betoner man tallordet som unikum:
Det finnes ikke én bygning uten pipe i Solveien
Det finnes ikke én dame med pipe i Solveien
Det finnes ikke ett hus uten pipe i Solveien.

Det siste alternativet kan også settes i kursiv for å vise betoningen:
Det finnes ikke en bygning, dame osv; det finnes ikke ett hus... osv.

04.11.18 19:51
Tusen takk!!! Varianten med "ikke noe/ikke noen" ville jeg ikke kommet på.