05.11.18 22:35
Stichwörter: jodle, joike, skir
Er ordet joike egentlig beslekted med å jodle ? Eller er det bare et skirt tilfelle at begge ord minner om hverandre? Kanskje fordi selve lydene ligner litt på hverandre?

06.11.18 00:22, Mestermann no
Å jodle og å joike er ikke beslektet.

Joike kommer fra samisk juoigat, som betyr å synge, mens jodle kommer fra tysk jodeln, som betyr å fremføre
jodlelyden "jo". Samisk og tysk tilhører helt forskjellie språkgrupper, så her er det ikke noe slektskap.

Men hva i all verden er et "skirt tilfelle"?

06.11.18 08:12
Mange takk! Da var det bare en tåpelig tanke. Men det slo meg at begge de ulike kulturene
bruke "jo" som byggestein av hver sin "sang". Men riktignok er vel det å jodle i mindre
forstand sang mens joik ser ut til å være en slags nynne-sang uten direkte betydning...
Skirt? Tenkte på "skir" som i "skir glede". Er ikke skirt nøytrum av skir?

06.11.18 08:43
Fant forresten dette innlegget om joik: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Joik

Heretter er det i det minste i ikke helt dumt å se noen likhetstrekk mellom joik og
jodling. Men det betyr selvsagt ikke at selve ordene er beslektete. De er vel lydord som
er oppstått uavhengige fra hverandre.

Og også det at joiken er "beslektet" med jodlingen som det heter hos wikipedia betyr vel
ikke at det ligger et felles opphav bakom? Kulturene er jo nok så forskjellige og så langt
går nok ikke våre felles språklige røtter tilbake da vel.

06.11.18 09:23
@08:12 Jeg tror du tenker på skjær, som i «ren, skjær glede». «En ren tilfeldighet» er
nok imidlertid mer ideomatisk.
Jeg ser faktisk at «skir» står i ordboka, så det er jo selvfølgelig forvirrende. Det er
egentlig bare å se bort i fra det :)
-Tutankoopa

06.11.18 14:04, Mestermann no
Skir kan du vanligvis ikke bruke for å beskrive en ren tilfeldighet. Det ser veldig merkelig ut.

Skir og skjær betegner riktignok noe som er rent, klart, men betegner stort sett et klart og rent utseende: Det skire
gull, det skire vårlyset, himmelen var skir. Det er et nokså litterært uttrykk. Skir inngår også i et par faste
forbindelser, som skir løgn, skire skrøner, skir djevelskap. Men altså ikke et skirt tilfelle, men et rent tilfelle.

07.11.18 01:35
Mange takk!!!