21.11.18 16:00
Hva er egentlig gale med en setning som denne:

Dette er ti ganger lengre enn det vi mennesker allerede har levd på denne kloden.

Det skurrer ganske synes jeg men jeg klarer ikke å finne ut av hvorfor.....

21.11.18 16:58, Mestermann no
Det er én helt åpenbar feil, og det er bruken av "lengre". Det skal stå "lenger". Lengre er komparativ av lang,
mens lenger er komparativ av lenge:

Bergensbanen er lang, men Dovrebanen er lengre.
Bergensbanen har eksistert lenge, men Dovrebanen har eksistert lenger.

En mer subtil "feil" i setningen, er at "allerede" egentlig er unødvendig. Det ser man hvis man skriver den uten:

Dette er ti ganger lenger enn det vi mennesker har levd på denne kloden.

Men setningen kunne blitt enda bedre uten "det", som heller ikke er nødvendig, eller som kunne vært byttet ut
med "den tiden":

Dette er ti ganger lenger enn vi mennesker har levd på denne kloden,
eller:
Dette er ti ganger lenger enn den tiden vi mennesker har levd på denne kloden.

Merk forøvrig at det ikke skrives "hva er gale". Det er dialekt. På bokmål skrives adjektivet slik: "hva er galt".
Bøyningen er i entall gal (m/f), galt (n), og i flertall gale.

På nynorsk finnes riktignok bøyningsformen "gale" i tredje person entall intetkjønn, men altså ikke på bokmål. På
nynorsk er bøyningen i entall galen (m/f) og gale (n) i flertall galne (eller også galen galent, galne). Ofte vil man på
nynorsk også bruke "rangt": "Kva er rangt med setninga?"

21.11.18 17:08, Mestermann no
Jeg ser at jeg forøvrig gjort meg skyld i en stygg, jernbanehistorisk feil. Bergensbanen har eksistert lenger enn
Dovrebanen. Bergensbanen ble åpnet i 1909, mens Dovrebanen ble åpnet i 1921. Jeg ber alle ferroequinologer
(jernbaneentusiaster) om å tilgi meg.

21.11.18 17:45
Mange takk! Jeg visste det var en del stygge feil i denne setningen selv om ikke jeg var i stand til å identifisere dem.

PS:
Sjølsagt er jo Bergensbanen eldre ;-).