17.05.06 21:12
Kan noen oversette dette til tysk? Takker på forhånd =)

Berlin er Tysklands hovedstat og største by, og er en av verdens viktigste kulturbyer. Det er også en delstat. Berlin fikk bystatus i 1250 og hadde på den tiden en veldig lav befolkning frem til Fredrik Wilhelm gav Berlins innbyggere stor religionsfrihet. I løpet av fredrik Wilhelms regjeringstid økte Berlins befolkning fra 10000 til 20000. Men det var først ved den store veksten av kongeriket preussen på 1700-tallet Berlin fikk en sentral rolle. Berlin ble etter hvert et sentrum for Europas kulturell liv, som kunst og musikk. Etter krigen ble byen delt mellom de seirende maktene. Bonn ble provisorisk hovedstad i Vest-Tyskland. Vest-Berlin ble delt inn i britisk, fransk og amerikansk sektor, mens Sovjet okkuperte den østlige delen av byen. Etter første verdenskrigs slutt i 1919 ble Berlin det økonomiske og kulturelle sentrum i Weimar-republikken. Etter den nazistiske maktovertakelsen på 1930-tallet ville Adolf Hitler gjøre Berlin om til Welthauptstadt Germania, som var Adolf hitler sin visjon om hvordan han skulle gjøre Berlin til hovedstat i det nazistiske verdensriket. Berlins regjering kalles senat, og lederen for senatet kalles regjerende borgermester. Berlin ligger ved elvene Spree og Havel. Berlin var tidligere en del av Mark Brandenburg, som den er omgitt av, men har siden 1920 vært en separat bystat. Berlin består av 12 distrikter. Fra 1990 har det foregått en omfattende byggeaktivitet og rekonstruksjon av byen slik den var før krigen. Berlin ble hovedstad i et gjenforent Tyskland i juni 1991.

18.05.06 01:06
Berlin ist Deutschlands Hauptstadt und größte Stadt sowie
eine der wichtigsten Kulturstädte der Welt. Es ist auch ein Bundesland. Berlin erhielt Stadtstatus um 1250 und hatte zu dieser Zeit eine sehr geringe Bevölkerung bevor Fredrik Wilhelm den Einwohnern große Religionsfreiheit gab. Im Laufe der Regierungszeit Fredrik Wilhelms stieg Berlins Bevölkerung von 10000 auf 20000 an. Aber erst durch das große Wachstum des Königreich Preußens im 18. Jahrhundert,
bekam Berlin eine zentrale Rolle. Berlin wurde nach und nach ein Zentrum Europas kulturellen Lebens, wie der Kunst und der Musik. Nach dem Krieg wurde die Stadt unter den Siegermächten aufgeteilt. Bonn wurde die provisorische Hauptstadt in West-Deutschland. West-Berlin wurde in britische, französische und amerikanische Sektoren eingeteilt, während die Sowjets den östlichen Teil der Stadt besetzten. Nachdem der erste Weltkrieg 1919 beendet war, wurde Berlin das ökonomische und kulturelle Zentrum der Weimarer Republik. Nach der Machtübernahme der Nazionalsozialisten in den 1930er Jahren, wollte Adolf Hitler Berlin zur Welthauptstadt Germania machen. Das war seine Vision, wie er Berlin zur Hauptstadt im nazistischen Weltreich machen wollte. Berlins Regierung nennt sich Senat und der Vorsitzende des Senates wird Regierender Bürgermeister genannt. Berlin liegt an den Flüssen Spree und Havel. Berlin war einst ein Teil der Mark Brandenburg, von der es umgeben ist, ist aber seit 1920 ein eigener Stadtstaat. Berlin besteht aus zwölf Distrikten. Seit 1990 finden umfassende Bauaktivitäten statt und die Rekonstruktion der Satdt wie sie vor dem Krieg einmal war. Berlin wurde im Juni 1991 Hauptstadt eines wieder vereinigten Deutschlands.

18.05.06 08:07
Takker. =]