29.11.18 20:05, Sandra1
Stichwörter: å spe
Hallo

Heinzelnisse sagt å spe i = beimischen...
Mein Wörterbuch sagt es heiße å spe opp....
naob.no schriebt zusätztlich sowohl å spe ut und å spe med (wobei ich im Zusammenhang mit med eher an verdünnen denke)

Wie wird es denn meist benutzt?

30.11.18 02:21, Mestermann no
Å spe betyr hovedsaklig å fortynne, drøye, få noe (ofte en væske) til å vare lenger, bli større. I denne betydningen
bruker man ofte preposisjonen "på":

Jeg har fire centiliter whisky i glasset og sper (på) med vann.
I nødsårene måtte man spe melet med bark
I overført betydning: Han måtte spe på den dårlige lønnen med ekstraarbeid om kveldene

Kulinarisk brukes spe med flere preposisjoner, alt etter hvilket mål tilsetningen (speingen) har:

Suppen var ispedd melk (tilsatt for smak eller farge)
Jeg måtte spe opp suppen med kraft (gjort kraftigere, blandet)
Suppen var for tykk, så jeg måtte spe den ut med mer væske (gjort tynnere)
Jeg måtte spe på med vann for å få nok suppe (første betydning: Gjøre den drøyere)
Det var for lite suppe for fire personer, så jeg måtte spe på med brød og salat (første, overførte betydning)

30.11.18 02:27, Mestermann no
Dette er ikke presise skiller mellom bruken av preposisjonene. De glir i bruk til en viss grad over i hverandre.

30.11.18 20:48, Sandra1
Danke dir Mestermann für deine Erklärung.

å spe + die dazugehörigen Präpositionen ist aber wirklich schwierig, finde ich... :(