30.11.18 08:40
Hallo

gibt es eine Liste mit allen norwegischen intetkjønn Substantiven?

30.11.18 11:28
Nein. Es sind ja Zehntausende.

30.11.18 13:55
Wenn du in Dokpro n1 oder n2 oder n3 eingibst, bekommst du eine Liste.
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=n1&ant_bokmaal=100&ant_nynorsk...

30.11.18 14:58, Mestermann no
Men heller ikke den listen er komplett. Bare på første side mangler f.eks. akterfall, allmennaksjeselskap,
allmennbegrep, allmennbefinnende, anbefalingskort, anbefalingsbrev, anbudsdokument og mange fler.

På norsk som på tysk kan man hele tiden danne nye substantiver ved å sette sammen to eller flere substantiver til
et nytt ord, f.eks. telefongalskap eller Norwegensehnsucht. Disse ordene står ikke i noen ordbok, men er like fullt
gyldige og meningsbærende ord. Derfor kan man aldri lage en uttømmende liste over substantiver, uansett kjønn,
hverken på norsk eller tysk.

Listen som dokpro kan varte opp med, er på nesten 9000 ord, selv om den ikke er komplett. Det sier seg selv at
en så lang liste ikke er til stor praktisk nytte for den som vil pugge ord. I norskundervisningen bruker man gjerne
ordlister, som er forenklede ordbøker, ofte bare på noen få tusen av de mest sentrale ordene. Kanskje noen vet
om en digital ordliste der det lar seg gjøre å foreta samme utsiling av intetkjønnsord som i dokpro?