06.12.18 21:30
Hallo forum.Jeg skal hjelpe en person med en oversettelse men har litt problemer.På norsk har jeg av og til brukt "pølsebupeger" hvis det er snakk om en veldig/ubetydelig sum.Hvilket ord kan man bruke på tysk for å utryke det samme.Jeg føler "kleines geld" ikke er nok.Finnes det et tilsvarendes ord på tysk?

Hilsen Trevor

06.12.18 21:31
mente veldig liten/ubetydelig sum.

Hilsen Trevor

07.12.18 00:28
var selvfølgelig pølsebupenger.

07.12.18 09:15
Vielleicht Würstlbudemaüse ?

07.12.18 09:23
Det tyske ordet er "Pfennigbetrag".