09.12.18 08:58
I en bok heter det: "Han sto helt stille mens Slottsparken, med flere store jordhauger, en
gravemaskin og en parkert lastebil, hvilte tung og mørk bak ryggen hans"

Det jeg stusser litt over er hvorfor tung og mørk ikke er brukt adverbiell. Altså hvorfor
det ikke står tungt og mørkt.

Er det snakk om prædikativ bruk her også?

På forhånd mange takk.

09.12.18 10:38, Mestermann no
Her er tung og mørk adjektiver som står til substantivet Slottsparken. Parken er tung og mørk. Tidligere ville man
satt inn et par kommaer her:

"...som hvilte, tung og mørk, bak ryggen hans."