12.12.18 03:40
Hei.Er det mulig på tysk å si " es war sehr unangenehm vorgestellt" Jeg lurer på om det vil være forenelig med å si "det ble fremstilt temmelig ubehagelig" La oss si en kommentar/mening er temmelig uheldig (politisk)Er det mulig å si "unagenehm vorangestellt" på tysk.Har prøvet å googlet dette men får ikke frem så mye infomasjon.

12.12.18 05:40, Mestermann no
Her må du nok i alle tilfeller bruke et annet verb enn vorstellen eller voranstellen, nemlig darstellen. Verbstammen
"-stellen" kan som norsk "-stille" varieres med foranstilte ledd som skaper ulik betydning. På norsk har vi jo bl.a.
fremstille, utstille, oppstille, henstille, forestille, forstille m.fl., på tysk er det enda mange fler.

Vorstellen betyr å presentere noe eller noen, ("ich habe ihm meine Tante vorgestellt" = "jeg presenterte min tante
for ham"), eller det betyr å forestille noe ("was soll das denn vorstellen?" = "hva skal nå det forestille/bety?").

Voranstellen betyr noe annet igjen, nemlig å sette noe foran noe annet ("er hat seiner Rede zuerst einige Worte
des Dankes vorangestellt" = "før han begynte talen, sa han noen takkens ord").

Darstellen har også en rekke betydninger, f.eks. at man fremstiller, skildrer, beskriver et forhold ("die Zeugen
haben das anders dargestellt" = "vitnene beskrev/fremstilte det annerledes"), eller at noe forestiller eller gjengir
noe i billedlig forstand ("das Bild stellt Jesus dar" = "bildet forestiller Jesus"), eller at noen forestiller, spiller en
annen, f.eks. på scenen ("Peer Gynt wurde von Toralv Maurstad dargestellt" = "Peer Gynt ble spilt av Toralv
Maurstad"). I setningen du spør om, kunne man kanskje skrevet: "Es wurde sehr unangenehm dargestellt", men
det fremgår ikke av spørsmålet ditt om du mener at noe ble fremstilt på en måte som var ubehagelig, eller at det
som ble uttrykt, i seg selv var ubehagelig eller upassende.

13.12.18 11:05
Hei.
I forbindelse med mitt siste spørsmål så tenkte jeg mest på dersom en politiker sa en ytring/mening som var veldig uheldig.(La oss si en kontroversiell kommentar som ikke deles av andre politikere) Hvordan kunne mann formulert seg da på tysk? Jeg kommer langt i forståelsen av at bruken av "Es wurde sehr unangenehm dargestellt" dersom det var en handling som vekket negativ oppmerksomhet.
Hilsen Trevor

13.12.18 16:40, Geissler de
Hvis du vil si at en politiker ytret seg på en uheldig måte, kan du bruke en formulering
som ligner den norske:

Er/Sie hat sich unglücklich ausgedrückt.
Eller: Er/Sie hat seine/ihre Worte unglücklich gewählt.