18.12.18 13:04
Hei forum.Hvordan kann man best oversette "dette står på dagsorden" Er det et godt forslag med "dass ist unseren agenda"?
Hilsen Trevor

18.12.18 13:21
Hi, på tysk er det: "Das steht auf der Tagesordnung". Hilsen, Christiane

19.12.18 00:10
Det er helt riktig. Ellers måtte det forøvrig blitt "das (ett s) ist unsere (uten "n") Agenda (storbokstav). Men Tagesordnung er bedre.

20.12.18 10:55
Forøvrig heter uttrykket på norsk "Dette står på dagsordenen" med bestemt artikkel.

https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/pa-dagsordenen/