27.12.18 09:48
Heter det egentlig:

XYZ regnes "som Tyskland sin egentlig*e" hovedstad" eller "som Tyskland sin egentlig hovedstad" - uten "e" altså?

For meg virker det mer naturlig med "e".

27.12.18 10:37
Med E er riktig.

27.12.18 10:40
Men bruk helst ikke garpegenitiv. Ikke: «...som Tyskland sin egentlige hovedstad», men «...som Tysklands
egentlige hovedstad». Garpegenitiv fungerer dårlig skriftlig.

27.12.18 12:53
Mange takk! Det var forøvrig ikke meg som skrev dette, men en nordmann.

Jeg ble uskikker enda en gang.

Skal det hete: "forfatterens egen helt personlige mening" (som jeg kunne tenkt meg) eller "forfatterens egne helt personlige mening"?

Det blir vel: "den egne meningen min..." Men er det "min egne mening" eller "min egen mening"??? Egentlig tyder vel mye på at "egne" er rett og "forfatterens egen personlige mening" feil. Men det klinger fortrolig med "egen"...?

27.12.18 14:14, Mestermann no
Her skal "egen" stå ubøyd når man skriver: "Forfatterens egen mening" og bøyd når man skriver: "den egne
meningen." Altså:

Min egen mening
Den egne meningen

27.12.18 18:16, Mestermann no
Sml. også sulten, sultne:

En sulten mann
Den sultne mannen

27.12.18 21:46, Wowi
Jeg synes ikke det er en god sammenligning.
Sulten får svak bøyning etter eiendomspronomen:
Min sultne mage/mann

Etter det mønsteret kunne man tro at "min egne mening" er riktig, men det er ikke tilfellet.

27.12.18 22:07
Er fullstendig forvirra nå. Selv om jeg hadde valgt riktig så forstår jeg ikke reglen bak det hele i det hele tatt.

Min personlige mening - ikke sant? ubestemt substantiv, men bestemt adjektiv.
Min egen mening - ubestemt substantiv og ubestemt adjektiv

Mitt store problem med norsken - ?
Mitt eget problem ...?

27.12.18 23:17, Wowi
"Egen" er determinativ og har sitt eget bøyningsmønster - ikke helt det samme som adjektivbøyning.

28.12.18 00:29
Bestemt form av determinativet «egen» heter «egne» i entall og flertall.

https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?
OPP=egen&antbokmaal=5&antnynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=nynorsk

Lidarenne

28.12.18 11:12
Mange takk Lidarenne og Wowi!

Hvordan går så denne bøyingen om den ikke følger adjektivbøyingen?

Et eget personlig problem
Mitt eget personlige problem
Det egne personlige problemet

Betyr det at egen ikke får sterk form sammen med "mit"?

28.12.18 14:40, Wowi
Nja ... eksemplene dine stemmer, men terminologien er omvendt:
sterk form: egen, eget, egne (flertall, f.eks. dine egne feil)
svak form: egne