13.01.19 20:16
Hvordan sier man dette på tysk, om behandling av data på en PC med hensyn på:
'Å splitte mapper/filer opp i undermapper' ?

13.01.19 23:13
Einen Ordner in Unterordner aufteilen
Ein Verzeichnis in Unterverzeichnisse aufspalten