04.02.19 20:11
Gåte:

Hvilke av de nedenstående versjoner er riktige eller feil?

A) Bergensk er en dialekt som man skarrer mye i.
B) Bergensk er en dialekt man skarrer mye i.
C) Berkensk er en dialekt der man skarrer mye.
D) Bergensk er en dialekt hvor man skarrer mye.
E) Bergensk er en dialekt hvor man skarrer mye i.

?

05.02.19 00:32, Mestermann no
E) kan ikke brukes, fordi "hvor" + "i" gjør én av preposisjonene overflødig.
Vanligvis sier man også "på" en dialekt: "På bergensk skarres det mye".

A)-C) vil neppe noen oppfatte som direkte feil, men de virker litt klossete. Jeg ville foreslått:

Bergensk er en dialekt der det skarres mye
Bergensk er en dialekt man skarrer mye på
Bergensk er en dialekt der man skarrer mye

Eller rett og slett altså: Man skarrer mye på bergensk/bergensdialekt.

05.02.19 01:45
E = forstått!
Men hva med D)?
Kan man bruke "som" og "der" om hverandre?
=>
Bergensk er en dialekt som det skarres mye -?
Bergensk er en dialekt som det skarres mye på -?
Bergensk er en dialekt som man skarrer mye på -?
Bergensk er en dialekt som man skarrer mye -?

Atter mange takk!

05.02.19 08:12, Mestermann no
Du overkompliserer litt.

Man skarrer mye på bergensk, ergo: 
bergensk ER en dialekt (som) det skarres mye på, eller
bergensk er en dialekt der man skarrer mye / der det skarres mye.

06.02.19 06:38
Det er jo komplisert!
Du sa fortsatt ikke noe om versjon D. Jeg antar derfor at du ikke liker den. Sannsynligvis
fordi den stilistisk tilsvarer den tyske "wo" som er helt forferdelig, men finnes av og
til i den språklige villmark.
Deretter finnes tre muligheter:

1. "som" med etterstilt preposisjon
2. utelating av konjunksjon med etterstilt preposisjon
3. "der" uten etterstilt preposisjon

Hvor brukes derimot helst ikke. Atter mange takk.

06.02.19 10:46
Hvor mange ganger skal du ha svar på det samme spørsmålet?

06.02.19 20:21
Hvem har stilt et ytterligere spørsmål?

07.02.19 00:31
Det er jo problemet. Det er det samme spørsmålet igjen, selv etter at det er kommet et grundig svar.

07.02.19 01:16, Mestermann no
Du har fått svar. Ikke terp på det samme spørsmålet igjen og igjen. Prøv heller å forstå svaret, og begrens deg.

08.02.19 08:27
Som jeg ser det er det helt umulig å klandre brukeren 01:45 for det at hun/han eller hen
takket for seg og sammenfattet de litt upresise svarene h fikk. Jeg også stusset litt på
om man ikke kunne brukt "hvor" i stedet for "der". Et spørsmål som faktisk ikke ble
besvart....

08.02.19 09:40, Mestermann no
Han svarte på det selv.