06.02.19 07:32
Heter det egentlig "å ta av sengetøyet" eller "å ta sengetøyet av"
Hvor skal preposisjonen stå? Eller kan man gjøre akkurat som man vil?

06.02.19 09:24
Begge varianter er riktige :)
-Tutankoopa

06.02.19 20:20
Mange takk!