06.02.19 20:27
Hva betyr det egentlig å "bo i sluket"? Som det omtales her: https://resett.no/2019/02/06/tusvik-tonne-folk-som-skriver-i-resett-bor-i-sluket...

07.02.19 00:18, Geissler de
Er dette en (litt klønete) oversettelse av det engelske uttrykket „live in the gutter“?

07.02.19 00:32
Folk som skriver i Resett og lignende nazi-publikasjoner bor i kloakken.

07.02.19 08:37
Ser at ordet tilmed forekommer i Heinzelnisse. Heretter betyr sluk Abfluss. Men det er
ikke en kjent vending vel? Altså det å "bo i sluket"? Og det er altså brukt i overført
betydning for sinnsholdninger, ikke som betegnelse av boforhold...
Da har jeg forstått utsagnet :-). Mange takk.

07.02.19 09:33
Det er påfallende at én person her hele tiden lenker til Resett. Det virker som forsøk på å bringe inn andre tema i
forumet under dekke av å være språkspørsmål.

07.02.19 10:29, Mestermann no
Moderatorene er oppmerksom på dette.

07.02.19 11:24
Sluk har også betydningen avgrunn, fra middelnedertysk afgrund; jf. tysk Abgrund.

07.02.19 19:45
Vel, det er en enkel grunn til at jeg stiler spørsmål som har sitt opphav i ting som står på resett!

Og det er jo selvsagt ikke at jeg forsøker å forandre holdninger på noen ytterst få - muligens til dels venstrevridde - lesere på Heinzelnisse! Dette ville jo vært en ytterst ueffektiv måte å bedrive propaganda på - med tanke på denne bitelille kretsen her inne, ikke sant?

Forøvrig er det kanskje heller ikke så effektivt å komme med spørsmål som viser seg å være "kritiske" (for ikke å si grovt fornærmende) overfor lesere av resett?

Grunnen for at jeg fortrinnsvis henviser til ting jeg leser på resett har den enkle bakgrunnen at jeg har forandret på leservanene mine og hovedsaklig leser innlegg på resett fremfor innlegg fra NRK - som jeg gjorde før.

Men om enkelte venstrevridde personer her inne ikke tåler at man knytter sitt språklige spørsmål til den bakgrunnen spørsmålet faktisk har, kunne jeg jo unnlatt å lenke til de stedene spørsmålet har sin bakgrunn i?

Men i så fall ville jeg forventet at også andre ga avkall på å lenke til statsmedier eller andre lyve- eller propagandamedier som NRK i sine spørsmål, osv.

Skal vi si det sånn?

Atter mange takk forøvrig for hjelpen med forståelsen. Ikke det at jeg ikke forsto at det skulle være en fornærmelse. Men jeg slet litt med forståelsen om den tok sikte til de påståtte økonomiske og sosiale boforholdene til resett-leserne eller om det bare var snakk om fornærmelse av politiske synspunkter, tankemåter. Nå vet jeg at det dreier seg om det sistnevnte.

P.S.:
Aldri ville jeg kommet på avgrunn med utgangspunkt i ordet sluk. Det virker jo å være to helt forskjellige ord? Men sluk har vel kanskje et samband til Schlucht - altså gjel? Eller Schlund og Schluck og schlucken? Altså svelge og slukk, og sluke ned?

07.02.19 21:24
Du politiserer forumet. Resett er et mørkebrunt sølevann. Fler av dem som skriver der, har nynazistiske
sympatier og agendaer. For oss som mistet familie til sånne typer under krigen er det kvalmende å lese og enda
mer kvalmende i et norsk-tysk forum. Din lille Quisling.

07.02.19 21:46, Mestermann no
Inntil videre setter vi strek for denne tråden.