08.02.19 14:59, BeKa
Liebe Heinzelnisser,

ich habe jetzt schon einige Male die Formulierung "vi vil ønske ...
velkommen" gelesen.

Welche Funktion/Bedeutung hat das "få" in diesem Zusammenhang?
Normalerweise wird "få" doch benutzt, wenn man es schafft, etwas zu
erledigen, bzw. etwas erledigt "bekommt". Wird das wirklich auch gebraucht,
wenn man jemanden willkommen heißt? Und wie würdet ihr die obige Wendung
übersetzen?

Mit interessierten Grüßen
Birgit

08.02.19 20:16
Ich darf die Delegation willkomen heißen.
Jeg får lov til/ vil få lov til å ønske delegasjonen velkommen.
- ich darf = jeg får lov til

Laut Duden drückt «dürfen» einen Wunsch, eine Bitte, eine Aufforderung aus.

08.02.19 22:08
I Nynorskordboka står det at verbet "få" også kan bety 1 "få lov" eller 2. "oppnå lov til
å." f.eks. Får eg kome? (Darf ich kommen?)

08.02.19 23:01
NAOB fører opp verbet «få» med etterfølgende infinitiv -oppnå tillatelse, muligheter til

SITATER
nej, De får ikke gå! (Henrik Ibsen: De unges forbund 167 1874)
(Nein, Sie dürfen nicht gehen!)

får jeg danse med datter din? (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 36)
(Darf ich mit deiner Tochter tanzen?)

09.02.19 07:02
En veldig løyen vending du har gravet opp der, Birgit.

Jeg kjenner den ikke og jeg er litt i tvil om at svarene gir en fullstendig forklaring på
den. Selvsagt betyr "få" også "få lov til å gjøre noe", men også å måtte gjøre noe eller
å fortrinnsvis gjøre noe. Det kan ligne litt på det som på latin(sk) betegnes som
hortativ - en oppfordring til første person flertall.

Du får (lov til å) låne bilen om du er hjemme til klokken ti
Du får bare finne deg i (det) at du ikke får låne bilen.
Om du ikke rekker fergen med bussen får du ta bilen da.
Vi får gå til stranden nå = la oss gå til stranden nå.

Sånn sett ville en setning som "vi får ønske delegasjonen velkommen" ikke vært særlig
spesiell. Skjønt den nokså tvetydig kunne betydd: La oss nå... men også... Vi får ikke
utrettet noe uansett og får bare finne oss i det og må derfor nå hilse på dem.

Men det som virker rart er den samtidige bruken av fremtid her. Den har jeg ingen
forklaring på.

09.02.19 11:10
Noen setninger fra Kunnskapsforlagets ordbok: Er hat nicht kommen dürfen- Han fikk ikke lov
å komme. Ich darf mit- Jeg får lov å bli med. Das darf nicht sein- Det får ikke skje.

  1. 7:02 Hortativ er noe annet, nemlig oppfordrende, tilrådende –F.eks. Hun bør ikke svare før hun har tenkt seg om.

09.02.19 16:10
Verbet "få" blir brukt som modalt hjelpeverb i setninger med en følgende infinitiv.
Subjektet føler seg nødt til eller blir oppfordret til å gjøre det som uttrykkes i
infinitiven.

Jeg får vel komme meg hjemover. > Jeg må vel komme meg hjemover.
Jeg får vel gjøre det da. > Jeg må vel gjøre det da.

09.02.19 18:02
Hei 11:10,
en hortativ er en oppfordring til den egne gruppen å gjøre noe. Akkurat som jeg skrev
"la oss gå til stranden" - etter den kjente spanske sangen der også "Vamos" er en
hortativ, bare se her: https://www.lateinlehrer.net/grammatik/hortativ

Ellers selvsagt alt rett det du siterer. Det er bare det at det likevel ikke gir en
mening med:

Wir werden willkommen heißen dürfen på tysk.

Og også også på norsk virker det rart for meg. Skjønt jeg ellers er nok så vant med
bruken av å få. Vi vil få ønske velkommen - det klinger for meg omtrent som:

Nåda, vi får nok ønske dem velkommen, om vi vil eller ei - siden de først er her...

Men er det det som er ment da?

09.02.19 20:34
Og hvordan klinger følgende setning for deg, 18:02:" Vi vil gjerne få lov til å gi deg et
tilbud på boliglån".
https://spareskillingsbanken.no/2018/10/17/vi-vil-gjerne-fa-lov-til-a-gi-deg-et-...
boliglan/

09.02.19 22:20
Mestermann har flere ganger poengtert at vi tenker likt, men at vi uttrykker oss
forskjellig. Jeg er klar over at man på tysk sier wir möchten Sie herzlich willkommen
heißen . På norsk kunne man også sagt: Vi ønsker dere hjertelig velkommen. Men nå har
Birgit spurt om verbet få + infinitiv.

En kort sammenfatning:

Få som hovedverb i setningen: I går fikk de kake.

Få som hjelpeverb kan brukes på flere måter:
Få + infinitiv:

a) Får jeg ta med meg denne hjem? (= Kan jeg ta med meg denne hjem? / Får jeg lov til
å ta med meg denne hjem?)

b) Dere får gjøre alt jeg ber dere om. (= Dere må gjøre alt jeg ber om.)

Ofte må man høre på måten det blir sagt på om hjelpeverbet få uttrykker noe man må gjøre,
eller noe man får lov til å gjøre.
https://norskfordeg.no/ressurser/det-gar-bra/grammatikk-2/

10.02.19 22:10
Her er en video om å bruke verbet "å få".

https://www.youtube.com/watch?v=nuUNWAK1_so