08.02.19 22:11
Sier man egentlig:

"Jeg blir så sint at jeg kunne sprikke" eller "Jeg blir så sint at jeg kunne sprekke"?

Jeg kjenner vendingen egentlig bare med sprikke. Det ville aldri falt meg inn å si "sprekke".

Men hva sier de som råder over språket? Jeg fant ikke noe "sprikke" i NAOB - ?! Heller ikke i UIB - ?

08.02.19 22:32
Fordi "sprekke" er det rette ordet.

09.02.19 05:56
Mange takk. Likevel sier ingen sprekke i Bergensområdet, men sprikke. Så rart. Hva med
resten av landet? Bruker man ellers sprekke hele over landet eller sier man sprikke også
andre steder i landet?

09.02.19 05:58
... helle landet over... eller... over hele landet - så klart

09.02.19 06:00
Uffda... hele - ikke helle

09.02.19 07:11
«Likevel sier ingen i bergensområdet sprekke, men sprikke».

Jeg er fra Bergen, og jeg sier sprekke. Det samme gjør alle andre i min familie og vennekrets. «Sprikke» regnes
for gatespråk, rennestensdialekt eller stril. Det er et typisk markør-ord som røper at brukeren kommer fra et
underprivilegert miljø både når det gjelder dannelse og utdanning. Som bergenser vil jeg ha meg frabedt å bli
slått i hartkorn med fjols og pøbel som sier «sprikke». Ordet er sprekke. Også i Bergen.

09.02.19 07:35
«Sprikke» er nok en typisk form fra enkelte strøk på Vestlandet.

På bokmål heter det: sprekke - sprekker - sprakk - sprukket

På nynorsk er valgfriheten større: sprekke/sprekka eller sprekkje/sprekkja i infinitiv og deretter sprekk sprakk
har sprokke/sprokkje.

Men ikke noe med «sprikke». De vanligste formene i de fleste dialekter er med E.

09.02.19 07:39
Det må vel legges til at «sprekke» er vanlig å si også i Bergen. «Sprikke» er vel heller tjuaguttmål eller strilemål.

09.02.19 08:26
Hmmm... men nå kommer disse folkene jeg sikter til fra noen av de fineste og dyreste
plassene å bo på i hele Bergensområdet. Heller ikke har de vært underprivilgerte for å
være nordmenn før i tiden som jeg ser det. Snarere det stikk motsatte. Her er det i hvert
fall snakk om folk som i dag ikke arbeide faktisk grunnet enorme immobilie- og
landeiendomer...???

09.02.19 09:14
Fysj.