26.02.19 19:43
Det er mulig jeg er trett eller har fått et lite hjerneslag, MEN jeg klarer ikke her
og nå å få fatt i hvordan innskuddet(?) "die unmittelbar bleibt" bør oversettes i
nedenstående tekst? Jeg er takknemlig dersom noen har et forslag!

Wir sprechen hier nicht еigеntlich von der Philosophie, die unmittelbar bleibt, dem
gemeinen Empirismus, der in allen Zweigen des menschlichen Tuns und Wissens sich
breit macht.

Vi snakker ikke her еgеntlig om filosofien, die unmittelbar bleibt, den gemene
empirisme som breier seg til alle grener av den menneskelige gjøren og viten.

26.02.19 21:48
Jeg ville sagt noe slit som: vi snakker her ikke egentlig om filosofien, som ikke kan formidles
-Tutankoopa

27.02.19 10:33
...om filosofien, som formidles direkte,...

27.02.19 11:00
Da har vi to motstridende tolkninger:
unmittelbar = unvermittelbar
unmittelbar = direkt

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

27.02.19 14:23, Mestermann no
Nei, her er det ikke rom for tolkning.

På norsk betyr umiddelbar direkte, øyeblikkelig, spontant og brukes fortrinnsvis om konkrete forhold i tid og rom.

Det lignende tyske ordet unmittelbar kan i tillegg ha en mer utvidet betydnng, som her, nemlig at noe ikke kan
formidles (direkte). I filosofiske og idehistoriske tekster forekommer stundom ordet "unmittelbar" i denne
betydningen, som i eksempelet. Det er en ganske vanlig oversetterfeil å oversette unmittelbar i denne
betydningen med umiddelbar i den eneste, norske betydningen av ordet.

Der gemeine Empirismus kan før øvrig ikke oversettes med "den gemene empirisme". Her er det en lignende
betydningsforskjell: Gemen betyr på moderne norsk nedrig, ussel, tarvelig, sjofel. På tysk kan gemein fremdeles
også bety allmenn, vanlig.

Likedan vil "sich breit machen" ikke bety "å breie seg", men at noe brer seg, blir utbredt, sprer seg. Å breie seg
har på norsk fortrinsvis betydningen å gjøre seg viktig, oppta og gjøre krav på stor plass på en anmassende og
slitsom måte, briske seg.

27.02.19 18:02
De lærde strides om begrepet "Unmittelbarkeit".

"In der Philosophie gehört die „Unmittelbarkeit“ zu jenen Ausdrücken, die zwar häufig
verwandt, aber verhältnismäßig wenig thematisiert werden. Als „unmittelbar“ wird
dabei generell dasjenige bezeichnet, was ohne vorherige Verarbeitung oder Ursache
gegeben ist. Unmittelbar ist also alles, was durch keinen Prozess und keine
anderweitige Erklärung verständlich gemacht und daher ursprünglich ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Unmittelbarkeit

28.02.19 08:03
Om jeg får lov å korrigere Mestermann litt. Nærmest ingen sier "mitteln" på moderne tysk
om "vermitteln". Enda krongletere ville det blitt å tolke ordet "unmittelbar" som
"unvermittelbar". Det ville vært noe mellom ekstremt jålete og uforståelig.
Nei, unmittelbar betyr akkurat det det betyr. Nemlig umiddelbart. Jeg kan knepen
forestille meg en kontekst der det skulle vært feil å oversette unmittelbar med
umiddelbar. I denne spesielle teksten er unmittelbar et filosofisk fagbegreb. Så det er
ikke lett å si hva det tilsvarer på norsk. Men betydningen er og forblir umiddelbart,
direkte.

28.02.19 11:46
Den som er vant til å lese slike filosofiske og idéhistoriske tekster på tysk, vil vite at unmittelbar i slike faglige
sammenhenger betyr nøyaktig det som Tutankoopa skriver, nemlig at det betegner noe som ikke kan formidles.
Spørreren har altså fått riktig svar på sitt spørsmål.

28.02.19 17:39, Geissler de
Jeg er enig med 18:02 og 08:03.
Det går helt klart fram av konteksten ("der gemeine Empirismus") at det handler om det som
forstås uten videre.

28.02.19 17:42
Det ligger i naturen til ordet umiddelbar at det som er u-middelbar eller un-mittelbar
ALLTID ikke kan (for-)midles. Det er derfor ingen grunn til å gripe til formentlig særegne
tolkninger av ordet umiddelbar som noe som ikke kan formidles. Det fremgår av artikkelen i
Wikipedia også at det er den helt vanlige umiddelbarten det er snakk om. Man kunne like
godt også sagt direkte. Det er ikke noe annet enn unvermittelbar.

28.02.19 17:46
Oi, det overrasker meg at du sier, Geissler. Forstår ikke hvordan setningen o så fall gir mening. Kunne du prøver
oversette den? :) nå er jeg forvirret.
-Tutankoopa

28.02.19 17:54
Den andre muligheten slik jeg ser det er å forstå det som noe a la: «vi snakker ikke egentlig om filosofien, som er
og blir umiddelbar», men hva skal det bety at filosofi er umiddelbar? At den virker med umiddelbar virkning? Det
låter veldig rart.
At filosofien ikke kan formidles, det kan jeg tro på. Det vil jo også forklare hvorofor vi «her ikke egentlig snakker
om den». Kanskje kunne man også brukt «gjengi» eller «overføres» e.l.
Spent på å høre ditt forslag :)
-Tutankoopa

28.02.19 19:59
Problemet er vel ikke å oversette men å forstå hva som menes, enten det sies på norsk eller tysk. Som vanlig er filosofiske tekster halvt skrullete og meningsløse. Jeg foreslår denne oversettelsen:

Vi taler ikke egentlig her om filosofien som forblir umiddelbar, den alminnelige empirisme, som brer seg ut i alle grener av menneskelig gjøren og viten.

Med litt tolkning gir det mer mening å si:

Vi taler ikke egentlig her om åpenbar filosofi, den alminnelige empirisme, som brer seg ut i alle grener av menneskelig gjøren og viten.

28.02.19 23:50
Aha, se der ja! Det siste forslaget med «åpenbar» hadde jeg altså ikke tenkt på! :)
-Tutankoopa