03.03.19 19:04
Hei, er oversettelsen - Tekst og bilder kan gjengis uten endring, forutsatt at kilden er
oppgitt i alle medier - korrekt? Originaltekst på Tysk er: - Text und Bilder dürfen
unverändert unter Nennung der Quelle in allen Medien wiedergegeben werden. -
1000 takk for hjelpen! :)

04.03.19 14:07
ok (sløyf komma)

09.03.19 19:39
Nei, det er ikke så bra. Det kan sies på forskjellige måter. Eks:

Gjengivelse av tekst og bilder uendret med kildeangivelse er tillatt i alle medier.

Du får gjerne gjengi tekst og bilder uendret på andre nettsteder bare du oppgir kilden.

Gjengivelse av tekst og bilder på annet hold tillates på den betingelse at intet endres og kilden oppgis.