06.03.19 12:53
Stichwörter: feste seg ved, komme klar av
Heisan,

Er det noen som kan hjelpe meg med denne setningen jeg leser i en norsk roman?
Hva betyr: 'komme klar av noe' + 'feste seg ved noe'?

Nå ville han gå seg en tur. På visse dager hjalp det. Og kanskje kunne han komme
klar av alt det han festet seg ved
, og det kunne like gjerne være noe bitte lite,
bare at han oppdaget en forvokst tistelplante i veikanten, at han stanset og
betraktet de beitende kyrne i en av havnehagene, [...] et eller annet enkelt som
forstyrret ham og som gledet ham med sitt nærvær.

En annen setning med 'komme klar av' i boka er:
Men savnet var en mangel, en mangel hun ikke var i stand til å komme klar av.

Tusen takk!

07.03.19 10:59
å komme klar av noe: sich von etwas lösen, von etwas frei machen, von etwas befreien,
klaren Kopf bekommen
av det han festet seg ved: von Dingen, mit denen er sich beschäftigte

08.03.19 01:10
Opprinnelig er «å komme klar av noe» et sjømannsuttrykk: komme klar av et vanskelig farvann, komme klar av
andre skip osv. og betyr at man kan seile fritt. I sitatet brukes det i overført betydning, slik 10:59 forklarer.