18.03.19 22:55
En journalist skriver det følgende:

"Da er det ikke sikkert at det er de mest bombastiske utsagnene som bør frem."

Er det noen som vet hva det betyr å "bø frem"? Finner ikke ordet hos NAOB! I Heinzelnisse
står det noe om å skremme en. Men det passer jo ikke. Mange takk.

18.03.19 23:03, Geissler de
Jeg forstår det slik at det er modalverbet burde som her brukes uten verb i infinitiv;
man kan kanskje tenke seg „komme“ i tillegg:
... som bør [komme] frem.

19.03.19 02:10, Mestermann no
Som Geissler skriver, er det ganske riktig burde vi møter her.

Verbet bøyes slik: å burde - bør - burde - har burdet.

Betydningen er: som passer, sømmer seg, som tilkommer, som er plikt, som er rett, rimelig, tilrådelig, ønskelig
samt også: som er sannsynlig.

Man bør passe på å gjøre lekser
Ingen bør snakke stygt om en annen
Det bør komme regn snart!
Hvis gråværet fortsetter, bør det komme regn i ettermiddag

Sml. også uttrykket "som seg hør og bør", tilsv. tysk "wie es sich gehört und gebührt".

Eksempelsetningen som 22:55 gir, er fullstendig uten tillegget av "komme", som Geissler foreslår, men er heller
ikke feilaktig med "komme".

19.03.19 07:19
Mange takk! Kjenner jo selvsagt til verbet bør. Men det hadde ikke jeg kommet på her at det dreide seg om "bør" uten ytterligere verb. Jeg ville foretrukket "når frem" eller lignende.

19.03.19 18:51, Geissler de
For å presisere: Jeg mente ikke at setningen ikke var riktig eller fullstendig uten
"komme". Det foreslo jeg bare for å tydeliggjøre meningen.

At modalverb brukes uten etterfølgende infinitiv i visse sammenhenger, er jo ikke
ukjent, hverken på norsk eller på tysk:

Hvor skal du?
Ich muss in die Stadt.

Og, blant yngre tyskere:
Kann ich ein Eis?

20.03.19 08:35
Nei, jeg forsto det ikke sånn heller at du mente si det manglet noe her heller. Jeg er
også klar over at hjelpeverb til tider brukes uten hovedverbet. Setninger som kann ich ein
Eis anser jeg derimot som feil. Jeg synes fortsatt det er noe som skurrer ved reporterens
setning med "bør". Og jeg tror jeg vet hva det er også. Jeg synes det mangler et passende
hovedverb. "Komme frem" passer ikke sånn helt. For det handler seg ikke om noe som skjer
av seg selv. Betydningen jo: som bør brukes, bør settes inn. Og det passer ikke til
"frem". Kanskje man kunne brukt "utsagn som bør trekkes frem". Trekker man frem et utsagn
på norsk? Tviler nesten litt.
Men glem det. Jeg har jo forstått hovedpoenget. Det her er snarere et spørsmål om fint
norsk. Et stilistisk spørsmål. Kanskje det også er idiomatisk for seg selv med å "burde
eller skulle frem" uansett uten at jeg har fått dette med meg.

20.03.19 10:45, Mestermann no
Du får tvile alt du vil, men det er ikke noe i veien hverken med setningen som den står ("bør frem"), eller dersom
den hadde inneholdt "komme frem".

Det du driver med kalles overkorreksjon, noe som er vanlig når man lærer et fremmedspråk. Man er opptatt av at
man skal tale og skrive helt korrekt, og derfor lager man gjerne ekstra innviklede, men formelt riktige
konstruksjoner.

En konstruksjon som "Hallo, Peter, würdest du bitte mitkommen um Lebensmittel einzukaufen?" er naturligvis like
riktig som "Peter, kommst du mit einkaufen?", men det er fortrinnsvis den siste som brukes muntlig.

Uttrykket "fint norsk" er forøvrig ikke gangbart. Å snakke "fint" betyr at man forsøker å vise at man tilhører
overklassen (= "de fine") ved å bruke spesielle signalord og vendinger som ikke er naturlige for en. Derimot betyr
uttrykket "godt norsk" at man snakker riktig, idiomatisk og variert.