20.03.19 08:07
Stichwörter: Asbjørn, Esben, Espen
Er fornavnet Esben på skandinavisk det samme som Sebastian på tysk? Ser at det finnes folk
som heter Esben Sebastian Karlsen eller lignende. Som tyder på at Esben og Sebastian er
forskjellige navn. Men er det det? Jeg holder en knapp på at "Esben Smed" (som er
"kjempesjovt" i den aktuelle sesongen av bedrag III) betyr Sebastian Schmied.

20.03.19 08:29, Geissler de
Esben har ikke noe med Sebastian å gjøre. Det er en moderne variant av det norrøne navnet
Ásbiǫrn. Som mange norrøne navn er også dette sammensatt av to ledd, "Áss" (en norrøn gud)
og "biǫrn" (bjørn).

20.03.19 10:16, Mestermann no
Legg ellers merke til at navnet på norsk fortrinnsvis staves med p: Espen (som i Espen Askeladd). Esben er
vanligvis den danske varianten.

21.03.19 07:23
Mange takk. Fint navn for en skuespiller i den absolutte særklasse.