21.03.19 07:45
Innlegg fra et forum:

"Senegaleseren uttaler at ønsker å demonstrere..."

Er dette rett norsk med "at ønsker"? Jeg mener å ha kommet over dette allerede noen ganger
før. Såvidt jeg husker er vel også at den gamle dansk-norske formen for "å"? Danskene
bruker vel fortsatt en den "at" der man i dagens norsk ville brukt "å". For eksempel: Han
visste ikke at hjelpe seg på en annen måte enn...

Men i det siterte innleget er det ikke bare brukt at istedenfor å, men også den flekterte
formening "ønsker" i stedet for infinitiven "ønske". Det virker jo rart...

21.03.19 09:23, Mestermann no
Det er en trykkfeil.

Infinitivsmerket på moderne norsk er alltid "å": Å hoppe, å gå, å høre. På dansk er det "at": At hoppe, at gå, at
høre. (På svensk er det "att": att hoppa, att gå, att höra). I tekster som er mer enn 70 år gamle finner man
stundom også på norsk "at" som infinitivsmerke, men i den siterte teksten mangler ganske enkelt et ord.
Setningen skal lyde: "...uttaler at han ønsker å demonstrere".

22.03.19 05:12
Mange takk! Det lyder meget plausibelt at han ble glemt i setningen!