26.03.19 11:10
Stichwörter: Pronomen i ordboka
Jeg synes det burde vises hvilket pronomen de ulike verbene tilhører. Eks. Denke an

26.03.19 12:47, Mestermann no
Eller denke nach, denke über, denke von. Hvilken preposisjon synes du er den riktige å angi?

Hvis du slår opp i f.eks. Kunnskapsforlagets norsk-tyske ordbok, finner du eksempler på de mange måtene verb
og preposisjoner brukes sammen.

27.03.19 12:45
Det kan også være til hjelp å slå etter i "Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache":

https://www.dwds.de/