04.04.19 21:11
Stichwörter: fremfor, ovenfor, overfor
Prioriterer man egentlig noe overfor noe eller fremfor noe? Samme spørsmål om det å foretrekke
noe overfor eller fremfor noe(n). Mange takk på forhånd!

04.04.19 21:24, Mestermann no
Man prioriterer noe fremfor noe annet.

Overfor brukes som preposisjon for
- å angi sted: de to husene lå overfor hverandre
- i overført betydning at noe skal skje (umiddelbart) : vi står overfor et vanskelig valg
- i overført betydning hvordan man forholder seg til noe(n): man skal oppføre seg høflig overfor kundene

Det er lett å forveksle overfor med ovenfor, som betyr at noe ligger høyere enn noe annet: Holmenkollen ligger ovenfor
sentrum av Oslo, se ovenfor.

I de betydningene det spørres etter, brukes fremfor: Man prioriterer noe fremfor noe annet, og man foretrekker noe fremfor noe
annet.

04.04.19 22:32
Ok, mange takk. Har forstått det tror jeg. Så ikke at du hadde svart før jeg skrev spørsmålet om det
å lyve overfor politiet (forekommer i serien Lykkeland). Men da antar jeg at man kan lyve både for
politiet og overfor politiet for også her brukes preposisjonen jo mer eller mindre bokstavelig / om
romslige forhold...? Man står overfor politiet og lyver (over-)for det....

04.04.19 23:10, Mestermann no
Ja, det er riktig forstått.

05.04.19 00:12
Atter mange takk.