05.04.19 00:33
Enda en gang for:
I lykkeland finnes det som er mindre lykkelig eller heldig og som blir drept i en bilulykke. Han
løper etter datteren sin tvers over en gate og blir påkjørt.

Kan man i likhet med tysk si at den skadede løpte for en bil? Eller ville man foretrukket "løpte
i en bil" Noe man også kunne sagt på tysk.

Å løpe foran en bil ville man derimot ikke sagt antar jeg?

05.04.19 02:01, Mestermann no
Først verbet, "løpe". Det bøyes vanligvis slik på bokmål: å løpe - løper - løp - har løpt. "Løpte" kan man altså ikke skrive.

Så adjektivet "lykkelig". Det betyr neste alltid bare at man er svært tilfreds, svært glad og fornøyd, f.eks. at man er lykkelig
fordi man er forelsket, man lever et lykkelig familieliv osv. Da opplever man lykke. Hvis man derimot blir drept i en bilulykke, er
man uheldig – og de pårørende blir ulykkelige. Hvis man overlever, er man heldig, og ens pårørende blir lykkelige.

Imidlertid har "lykkelig" tidligere, som på dagens tysk, også på norsk hatt betydningen "heldig", slik "lykke" fremdeles kan
bety "hell": Han har lykken (hellet) med seg i spill. Han hadde ikke fiskelykke (hell i fisket) i dag, samt selvsagt i ord som
"ulykke".

Man ser det også i enkelte faste vendinger som: Sykdommen endte lykkelig (= med heldig resultat), ulykkeligvis (uheldigvis,
dessverre) var det folk til stede i huset da det brant. Men dette er nokså sjeldne, faste fraser.

Så til trafikkulykken: Vanligvis vil man bare si at vedkommende løp etter datteren sin over gaten og blir påkjørt (og drept,
skadet). Det holder. I den setningen er alle elementer med: løp, etter datteren, over gaten, ble påkjørt (implisitt: av en bil). Man
trenger altså ikke nevne bilen. Den første setningen din, "han løper etter datteren sin (tvers) over en gate og blir påkjørt", er
altså den riktigste setningen i ditt spørsmål. "Tvers" er heller ikke egentlig nødvendig å bruke, siden man stort sett løper over
en gate på tvers, altså mer eller mindre vinkelrett på lengderetningen.

Hvis man sier at man løper inn i en noe, betyr det at gjenstanden stod stille eller i det minste nesten stille: Jeg løp inn i en
lyktestolpe. På min daglige joggetur kom jeg i full fart rundt et hjørne, og der var det en bil foran meg som kjørte så langsomt
at jeg løp inn i den bakfra.

Man kan derimot si at han løp eller havnet foran en bil (og ble påkjørt). Det er foran som er korrekt å bruke. Men også det
er strengt tatt nesten alltid unødvendig å betone, fordi påkjørsler jo som regel skjer ved at man på en eller annen måte havner
foran en kjørende bil. Å løpe foran en bil kan dessuten også bety at man løper først og bilen følger etter en.

På norsk vil vi altså i slike sammenhenger oftest betone den mest aktive eller sterkeste parten, i dette tilfelle bilen: Han løp
over gaten (en nøytral handling) og ble påkjørt (av bilen, den aktive part). På samme måte vil vi ikke si at "hagen er sunket i
snø" (der Garten ist im Schnee versunken), men at hagen er dekket av snø. Det er altså også her den aktive parts handling
som betones: Snøen som dekker hagen.

05.04.19 07:17
Hei Mestermann,

Mange takk for det ekstremt lange innlegget ditt. Meget interessant det du skriver selv om jeg ikke
deler ditt syn om hva som er "nødvendig" i språket eller ikke.

Sant nok er det selvsagt riktig at det ofte er mulig å uttrykke ting på et minimalistisk vis og
derved nesten gi uttrykk for det samme som en som benytter seg av et unødvendig svulstig språk.
Men på den annen side er det ekstremt ofte de underfundige detaljene i måten å uttrykke seg på som
gjør en helt avgjørende forskjell.

Jeg vet ikke om du har sett serien Lykkeland? Om du hadde ville du visst at måten den drepte løp
(mange takk!) over gaten var helt avgjørende for skyldspørsmålet. Sjåføren hadde drukket fem (!) øl
da han overkjørte den skadete og ifølge dagens rettspraksis ville han nok bare derfor blitt ansett
som skyldig. Men i filmen gis det også inntrykk av at sjåføren uansett om hvor edru han hadde vært
ikke hadde kunnet forhindre det dødelige ulykker. Nemlig fordi offeret løp direkte foran den
kjørende bilen.

Sånn sett var det ikke den lett berusete sjåføren som kjørte på offeret men selve offeret som
forårsaket kollisjonen. Og det betydde at sjåføren var uten skyld.
På tysk uttrykker man dette ved å si at den skadede "lief vor das Auto" eller "in das Auto".
Jeg skal se hele den episoden ytterligere for jeg mener å huske at sjåføren sa noe om at han ikke
kunne noe for det. Det er godt mulig han ordla seg slik at offeret hadde løpt foran bilen.

For dem som er interesserte i tysk. I motsetning til norsk er det på tysk kasus som er avgjørende
for betydningen. Det om å løpe vor das Auto gir uttrykk for at man ble påkjørt av egen vanvare.
Det om å løpe "vor dem Auto" betyr at man løper i spissen for et tog av fotgjengere og biler med
en etterfølgende bil.

Ellers mange takk for forklaringen om forskjellen på lykkelig og heldig. Jeg visste det jo for det
meste, men ville bruke lykkelig i en ironisk motsetning til filmens betegnelse "Lykkeland". Ikke
alle rak å bli lykkelige på oljen likevel. For noen betød det stikk motsatte faktisk.

Jeg kviet meg i begynnelsen til å se filmen fordi jeg trodde at den handlet for det meste om ren
Kitsch. Men jeg måtte korrigere det omdømmet. Filmen er råbra. I hvert fall det jeg hittil har sett.