07.04.19 14:19
Heinzelnisse oversetter "Angeber" med "bløffmaker". Det er sikkert ikke helt feil, men finnes det
et bedre ord på norsk for noen som skryter veldig og overdreven (av seg selv)? Jeg føler at
"bløffmaker" legger litt mer vekt på at skrytingen er basert på usannheter enn hva jeg er ute
etter.

07.04.19 16:02
Skrytmaker og skrytepave.

07.04.19 19:31
Takk!

07.04.19 19:56, Mestermann no
Skrythals er en annen mulighet. "Skrytmaker" er ikke noe ord som står i ordbøkene, og gir svært få treff på google.

08.04.19 16:38
Takk