10.04.19 19:39
Etter en presentasjon på tysk, hva sier man da? Hva er f.eks. takk for meg, eller takk for din
oppmerksomhet.?

10.04.19 20:16
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

...Euere Aufmerksamkeit (dere)
...Ihre Aufmerksamkeit (De-versjon)