14.04.19 14:39, chris2508
Stichwörter: ligningsverdi, likningsverdi
Servus, Forum!

Wie wuerde man am besten folgenden norw. Satz uebersetzen: Ligningsverdi er rekvirert. Hat es
vielleicht etwas mit Steuerangaben in Bezug auf einen Kaufvertrag zu tun?

MfG,
Chris

14.04.19 15:32, Mestermann no
Ligningsverdien på en eiendom eller på andre eiendeler er den verdien ligningsmyndighetene setter på eiendommen. Denne
verdien danner grunnlaget for bl.a. formuesbeskatningen.

14.04.19 16:22
Muligens sliter Chris også med betydningen av hele den "setningen".
Jeg forstår "rekvirert" som pekepinn i et statlig skjema at man anmodes om å gi informasjoner om
ligningsverdien til en bolig. Og at det ikke handler seg om en frivillig opplysning, men noe man er
forpliktet til å gi.
Ordet kommer jo fra latinsk requirere som er et kompositum fra "re" og hovedverbet "quaerere". Som
ifølge Cursus latinus (standardlæreboken i latinsk på gymnaset i Tyskland) betyr "suchen, fragen,
verlangen" (i denne rekkefølge) om ikke jeg husker veldig feil nå.

14.04.19 17:06, Mestermann no
Nei, rekvirert betyr på norsk noe annet enn engelsk required (påkrevet). At man har rekvirert ligningsverdien betyr at man har
bedt myndigetene om å få den, altså bestilt den, ikke at man selv er forpliktet til å oppgi den. Dersom man ikke kjenner
ligningsverdien, rekvirerer eller bestiller man den fra myndighetene; man innhenter den. Det vil typisk være en eiendomsmegler
eller takstmann som rekvirerer (bestiller, innhenter, forlanger å få) ligningsverdien fra myndighetene.

Til relativt nylig har dette vært en noe tungrodd prosess. Etter 2014 ble det langt enklere. Setningen betyr rett og slett at
ligningsverdi er bestilt fra myndighetene (men den er ikke kommet ennå).

http://eiendomnorge.no/likningsverdi-pa-nett/

Sml. også
Dersom det er nødvendig, kan Forsvaret rekvirere sivilie kjøretøy
Jeg har rekvirert nye luer fra uniformslageret
Etter ulykken rekvirerte politiet det lokale hotellet
Jeg har rekvirert alle nødvendige papirer fra myndighetene

I den betydningen 16:22 legger til grunn, sier man heller at en opplysning er påkrevet, at man har plikt til å oppgi en
opplysning.

14.04.19 18:46
Mange takk for rettelsen (16:22).

15.04.19 13:26, chris2508
Vielen Dank fuer die Antworten.
Chris