16.04.19 06:29
Hvor kommer egentlig denne "skjerpings"-greien fra? Det betyr jo antakelig "skjerp deg!" Men hvordan
kunne det bli "skjerpings? Dette er jo en unorsk konstruksjon.

16.04.19 06:54, Mestermann no
Det betyr "skjerpe seg", altså "ta seg sammen", "fokusere". Ord med -ings er en utvidelse av suffikset -ing.

Det er ikke noe spesielt "unorsk" ved konstruksjonen, spesielt ikke siden den er helt vanlig forekommende og dessuten såvidt
jeg vet unik for norsk.

Sammenlign også rullings, flottings, hundrings, årnings, dritings, flottings, fuckings.

16.04.19 07:38
@06:39: Hvis du har en snikende mistanke om at du ikke strekker til på visse felt, så finnes det en enkel metode å bli klokere
på. Den består i å holde kjeft i 75% av de gangene du ellers ville tatt til orde instinktivt.

Les, lytt og lær. Ikke si hva du «tror». Ikke kom med hva du «tenker» eller «mener» eller «føler». Skriv bare det du helt
sikkert VET. I dette forumet er du omgitt av profesjonelle språkeksperter på høyeste nivå. De yter hjelp til alle læringsgrader.
Din norsk er så god den kan bli for en som har lært å kjenne språket som barn. Men du må ha større ydmykhet og
tilbakeholdenhet.

Endelig: ikke plag oss med dine tanker eller kommentarer, heller ikke om egen læring. Forumet er ikke interessert i dem. De
tar bare opp unødig plass og forvirrer. Husk at dette er et forum. Det vil si at én bruker ikke kan ta for mye plass med sine
individuelle refleksjoner.

16.04.19 07:43
Mange takk, Mestermann. Ser nå at det antakelig eksisterer omtrent et halvt dusin ord med "ings" på
tampen. Naob gir en oversikt her: https://www.naob.no/ordbok/-ings?elementRefid=53174755

Det er sikkert ikke rigtik å betegne ordene for direkte "unorske". Likevel virker det for meg som om
det helst handler seg om et slags ordinært gatespråk. Ord som "fuckings" har vel attpåtil ikke
akkurat lenge tilhørt det norske språket. I hvert fall det ser jo ut til å være en slags unorsk
forurensning fra engelsk gatespråk. Aldri i livet har vel de alminnelige nordmennene for en 100 år
siden tatt et ord som "fuckings" i munnen?

Ordet dritings var jeg kjent med fra før. Men også det er vel et slags gatemæle?

Det som slår meg er at ikke ser ut til handle seg om en fast grammatisk form. Dvs at formen er
begrenset til noen ytterst få ord og at formen der har helt ulike funksjoner. I skjerpings
kjennetegner formen et verb i imperativets bøyete form, i rullings blir formen brukt i et
substantiv, i fuckings snakker vi antakelig adjektiv og i dritings adverb.
For det meste dette fullstendig irregulære, vilkårlige fikk meg til å anse formen som "unorsk". Men
det er selvsagt en feil betegnelse.

16.04.19 08:07
@07:38
Hva går det av deg? Er ditt innlegg kanskje uttrykk for et saklig og nyttig svar? Ta deg et eksempel
av Mestermann! Som kunne svare på en høvelig, saklig måte og som forøvrig ser ut til å være den
eneste ekte språkekspert for norsk i forumet!
Hvor adsurd forøvrig å bebreide meg for å ha skrevet et innlegg i forumet og å derved ta inn "for
mye plass". Er det "plassbegrensning" i forumet kanskje? For meg virker forumet nokså folketomt
mange dager at man burde være glad for hver eneste bidragsyter!
Hva vet du ellers om norsken min og hvor mye og når jeg har lært den?

Skjerpings!