17.04.19 11:50
Hallo forum.Jeg prøver igjen siden det ikke var respons sist gang jeg spurte.Finnes det et norsk ord
for "Haushaltkosolidierung" og "Kosolidierungpflicht"?

17.04.19 14:30
Haushaltskonsolidierung - budsjett-konsolidering

17.04.19 14:34
Det heter Konsolidierung og ikke Kosolidierung.
Konsolidierungspflicht - konsolideringsplikt

17.04.19 14:57
Konsolidering brukes også om omplassering av kortsiktig gjeld, som for eksempel banklån og
liknende, til fast låneform med lang løpetid og amortisasjon.

https://snl.no/konsolidering_-_n%C3%A6ringsliv

18.04.19 02:10
Det var oppklarende.takk for hjelpen.