18.04.19 23:20
Stichwörter: rungende
I den aktuelle serie av Aber Bergen er det en person som spør:

"Er det et nei?"

Så får han det svaret:

Er det et nei?

'Har du hørt om "rungende"?'

Er det noen som forstår dette? Mange takk for svar.

18.04.19 23:59, Mestermann no
Forklaringen er at "rungende" betyr at noe har kraftig lyd eller klang: En rungende kirkeklokke, en rungende dampskipsfløyte.
Rungende har også betydningen klar, kraftfull, med ettertrykk, emfase: en rungende latter, rungende applaus, et rungende
hurra, et rungende ja og et rungende nei.

A spør: Er det et nei? (= vil det si at du sier nei?)
B svarer: Har du hørt om rungende (= har du hørt uttrykket et rungende nei noen gang? = svaret er ettertrykkelig nei).

19.04.19 00:31
Mange takk! Da har jeg forstått det. Det ante meg at det var noen sånt, men jeg har aldri før hørt
det :-(.

20.04.19 15:06
Og de som leser ditt spørsmål, hadde forstått det lettere om du hadde utelatt det andre "Er det et nei?"

21.04.19 00:10
Det har du helt rett i! Det skjedde ved en inkurie!