24.04.19 00:12
Hvordan ville man oversatt dette her til norsk:

"Die Ehlerdings hatten den Zuschlag für die vom Bund ausgeschriebenen 110.000 Eisenbahnerwohnungen
bekommen; deshalb bestand auch hier der Verdacht einer Einflussnahme auf die Verkaufsentscheidung"

Kunne man sagt noe som dette her:

Ehlerdingsene hadde fått tilslag på å få kunne kjøpe de 110.000 boliger for jernbaneansatte som
staten hadde lagt ut på markedet til salg. Derfor var (sto?) det også her mistanke om innvirkning på
salgsavgjørelsen.

24.04.19 09:55
Ehlerdings haddde fått tilslaget på kjøp av de 110.000 boligene for jernbanetilsatte som staten
haddde lagt ut på makedet for salg. Derfor oppstod det også her mistanke om innvirkning på
salgsavgjørelsen.

24.04.19 22:43
Mange takk! Må det nødvendigvis være dobbelbestemt form av boligene? Hva er forskjellen på ansatte
og tilsatte? Oppsto er selvsagt mye bedre. Vet ikke hvor jeg har dette "det står mistanke om at"
fra. Det er antakelig grådig feil. Men ellers virker det jo som om forsøket mitt i det minste ikke
var forferdelig dårlig da? Selv om det ikke er helt riktig.

25.04.19 01:13, Mestermann no
Mellom ansatte og tilsatte er det ingen forskjell, skjønt ansatte nok brukes hyppigere.

Når det gjelder bruken av dobbel kontra enkel bestemmelse, så er dette et stilistisk spørsmål. I vanlig språkbruk blir dobbelt
bestemmelse vanligere og vanligere. I dag brukes enkel bestemmelse mest i faste, formelle uttrykk eller i akademiske tekster
med spesielt presisjonsnivå. I en sammenheng som er det naturligst og vanligst med "de 110.000 boligene".

Det er en liten feil i den ellers utmerkede oversettelsen som 09:55 gir. Familienavn bøyes på norsk vanligvis ikke i flertall, annet
enn i uformelle, ofte spøkefulle sammenheger: "Vi Løvenskiolder har alltid hatt kraftig hår", eller "Ekebergene er kjent for sin
kraftige hårvekst". Nå og da møter man også genitivs-s: "Kroghs (familien Krogh) er populære i nabolaget". Her er det tale om
familien Ehlerding – uten s. I denne sammenhengen ville man sagt: "Familien Ehlerding hadde fått tilslaget..." osv.

25.04.19 12:14
Det er bra at Mestermann problematiserer formuleringen »Ehlenbergs». Jeg var i tvil om jeg
skulle skrive «Firma Ehlenberg», siden det var tale om 110.000 boliger. Men jeg hadde ikke nok
kunnskap om bakgrunnen. Det ble til at jeg skrev «Ehlenbers» med genitiv-s i betydningen
familien Ehlenberg. Jeg er enig i at "Familien Ehlerding" er den beste oversettelsen. -Ellers
kunne det vært interessant å vite mer om hvordan formuleringen «Die Ehlenbergs» blir brukt på
tysk.
  1. 9:55

25.04.19 13:55
Mange takk, dere to.
Jeg synes jeg også hadde fortjent et lite ros for mitt forsøk å oversette teksten! Den var jo ikke
så hakkende gale. Om den korrekte "oversettelsen" av familjenavnet brydde jeg meg ikke så veldig.
Derfor såg jeg ikke at også frembyr på utfordringer. Ellers er jo bare den derre "til salg" direkte
feil.
Hva mener du, 19:55, med "hvordan" formulering blir brukt? Altså det betegnes jo fru og herr
Ehlerdings hhv. ekteparet Ehlerdings -? Vitsen med utsagnet er jo de to enkeltpersoner fikk lov til
å kjøpe disse 110.000 boligene. Sikkert til en meget rimelig pris. De donerte jo disse grovt 100
millioner NOK til regjeringspartiet. Da kan man vel forvente en rimelig pris?

25.04.19 14:24
@19:55 Mente du kanskje bakgrunnen av det språklige spørsmålet?
Du finner noe om den her: https://de.m.wikipedia.org/wiki/CDU-Spendenaff%C3%A4re

25.04.19 15:06
Det var et språklig sørsmål. "Die Ehlerdings" betyr altså» ekteparet Ehlerdings» i denne
konteksten. Jeg ser på nettet at det også er mennesker som heter Ehlerdig uten s på slutten. Er
det på tysk vanlig å sette bestemt artikkel "die" foran et egennavn for å markere at det dreier
seg om en familie?

25.04.19 21:05
Ich habe gelsen, der schriftliche, standardsprachliche Gebrauch bei Nachnamen sei in Deutschland
prinzipiel ohne Artikel. Stimmt das?

26.04.19 08:03
Hei 15:06! På tysk skal det stå en "s" ved slutten av familienavn for å betegne medlemmene i denne
familien. Milliardæren som kjøpte seg til de 110.000 boliger heter altså Ehlerding, ikke Ehlerdings.
En bestemt artikkel er derimot ikke alltid nødvendig:
"Ich war noch kurz bei Müllers" - jeg stakk innom hos familien Müller. "Hier sieht es aus wie bei
Hempels unter dem Sofa." - Her er det en grisete uorden som hos familien Hempel. (Stakkars folk som
heter Hempel med etternavn) - https://praxistipps.focus.de/hempels-unterm-sofa-das-bedeutet-die-
redewendung_101753

26.04.19 08:34
@21:05 Skjønt jeg selv kommer med eksempler uten bestemt artikkel i 08:03 ville jeg ikke hevdet
generelt at familienavnet som betegnelse av flere i en familie alltid skal stå uten bestemt
artikkel.

Det er riktig at dette forekommer i store deler av Tyskland - helst Nordtyskland. Men i Sørtyskland
virker denne "Ich war noch kurz bei Hubers" nærmest litt affektert, jålete. Det er ikke sånn man
snakker på skikkelig sørtysk. Det rynker man bare på nesen av.

Her ville nok den bestemte artikkel vært med - om man i det hele tatt hadde brukt flertal av
familienavnet og ikke sagt noe annet.

Viktig: Du kan dessuten bare gi avkall på den bestemte artikkel for å uttrykke et nærfohold til
denne familien du taler om. Som eksempelvis hos naboene:

"Schon gesehen? Müllers haben schon wieder ein neues Auto."

Eller i faste vendinger som "Hier sieht es aus wie bei Hempels unter dem Sofa. " (Også her er det
underforstått at du personlig er godt bekjent med denne familien Hempel).

Ellers blir det rart om man skrev om en familie man ikke er kjent med: "Ehlerdings bestachen
führende Politiker der Regierungspartei, um 110.000 Wohnungen zu einem Schleuderpreis erwerben zu
können."

Så jeg ville nok rådd å bruke bestemt artikkel for det meste.

26.04.19 08:50
Ser forresten at jeg selv skrev det feil av vanvare i 13:55. Der skal det jo selvsagt stå: Herr og
fru Ehlerding hhv. ekteparet Ehlerding... Altså uten "s". Navnet deres er Ehlerding, ikke
Ehlerdings.

I et formelt tysk skriv ville man forresten også på tysk nødig snakket om "die Ehlerdings" i
flertall, men gjort det som på norsk: die Familie E., Herr und Frau E. osv... Altså:

1. Die Familie Ehlerding... , Herr und Frau Ehlerding... (formelt)
2. Die Ehlerdings... (dagligtale)
3. Ehlerdings... (dagligtale nordfor Donau om naboene)

28.04.19 14:32
24:04.1900:12 "Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest."
Henrik Ibsen

30.04.19 22:18
Det er jo et meget flott sitat!