04.05.19 10:20
Stichwörter: Die Türkei - Artikel
Jeg ser at landet (die) Türkei ofte blir nevnt uten bestemt artikkel, spesielt i en del
oppslagsverk og statistikker. Blir det etter hvert vanligere å forenkle på denne måten, eller må
artikkelen fortsatt være med? Hva tenker en tysk morsmålstalende om en setning som "Türkei ist
für gutes Essen bekannt und ich reise gerne nach Türkei"? Er det definitivt feil, eller kan det
aksepteres, evt under tvil?

04.05.19 10:49
Det høres helt feil ut for meg og jeg kommer heller ikke på noe eksempel der det høres akseptabelt
ut å droppe artikkelen.

Men jeg har ikke bodd i Tyskland i mange år, så jeg lar meg gjerne overbevise om det motsatte.

04.05.19 12:19
Grunnen til spørsmålet er at i en eksamensoppgave i tysk på nivå 1 er der en statistikk der 5
land er ramset opp. Tyrkia står som "Türkei". Elevene har hatt tysk i nesten to år og har ikke
vært innom dette. De svarer da naturlig med setninger som de jeg nevnte i innlegget over. Da jeg
googlet "Türkei" kom det opp mange belegg uten bestemt artikkel i oppslagsordene, men i
tekstform står det så langt jeg har sett kun med bestemt artikkel. Jeg kan bruke denne
anledningen til å lære elevene det :)

04.05.19 14:17
Det er et meget avansert spørsmål du kommer med!!!

Faktisk blir navn av land for det mest betraktet som egennavn og derfor for et meste brukt uten
(bestemt) artikkel. "In Brasilien haben sich die Lebensbedingungen der Normalbevølkerung weiter
verschlechtert". "Deutschland weist gleichermaßen zum ersten Mal seit mehr als 100 Jahren eine
sinkende Lebenserwartung auf."

Skal du derimot bruke Türkei i disse setningene MÅ det bli: "In der Türkei....". "Die Türkei
weist...." Alt annet blir feil, i beste fall kebabtysk.
Du kan definitivt ikke si eller skrive "In Türkei haben sich..." eller "Türkei weist gleichermaßen...".

Siden jeg ikke har lært en regel om dette, men bare vet at det er som det er kan kan jeg selv bare
leite en regel. Og faktisk så fant jeg den også. Du finner reglen her:
http://canoo.net/blog/2009/08/21/im-iran-oder-in-iran-landernamen-und-der-artik...

Sammenfattende altså:
landsnavn i flertal => ALLTID med artikkel (die USA, die Philippinnen, usw.)
landsnavn i hunkjønn => ALLTID med artikkel

Om alle andre navn gis ingen regeln. Angivelig skal man måtte lære det utenat.

Jeg ville derimot påstått at også landsnavn i hankjønn brukes utelukkende med artikkel. Ifølge den
lenkete forklaringen er det både lov med "der Iran" og "Iran". Offisielt riktig ifølge UD skal
"Iran" være. Jeg betviler dette sterkt. I dagligtale ville nok de fleste sagt "Der Iran ist ..." og
ikke "Iran ist...". Likeledes er "der Kongo", "der Tschad",... og selvsagt ikke "Kongo..", "Taschad".

Und jetzt kommt`s!!! Også landsnavn i intetkjønn skal brukes med artikkel (!!!). For det er "das
Baltikum" og ikke bare "Baktikum".

Hva betyr dette?

- At den eneste reglen du kan stole på er flertallsreglen: die USA ("die unvereinigten Staaten
Amerikas" bzw. die united states of America), die Philippinnen... Den reglen kommer du ikke langt
med siden de fleste navn står i ettall.

- Ved alle andre navn må man lære det utenat. Man må lære seg om et land brukes med artikkel og
hvilket kjønn landet har. Kjenner man kjønnet kan man avlede at hun- og hankjønnsland brukes med
artikkel, intetkjønnsland derimot for det meste uten artikkel - især land som ender med "land".

Men siden det ikke forekommer at man pugger glosser på måten "Türkei (f)", men på måten "Die Türkei"
er dette ensbetydende med å lære det seg utenat for ethvert land.

Iallfall er det altså FEIL å bruke Türkei uten artikkel. Dette går bare om det ikke handler seg om
en fullverdig setning, som i en statistikk:

Deutschland: 100%
Norwegen: 99%
Türkei: 4%

ellers Türkei brukes med artikkel.

04.05.19 14:47
Siste innlegget mitt er kanskje litt forvirrende eller "forkludret"? Kort og godt:

1) Man må lære seg bruken av stedsnavn med eller uten artikkel sammen med ordet. I en god ordbok
burde det stått omtrent som dette:

Türkei, die (f) - Tyrkia
Brasilien (m) - Brasilia
Baltikum, das (m) - Baltikum
Dänemark (m) - Dankmark
Deutschland (m) - Tyskland
Norwegen (m) - Norge

Det finnes ellers ingen pålitelig regel om bruken av artikkelen annet enn at stedsnavn i flertall
alltid brukes med artikkel.

2) Türkei skal brukes med artikkelen "die".

3) Artikkelen skal brukes og skal kun brukes i setninger med verb. I statistikker eller lignende
brukes stedsnavnet uten artikkelen.

4) Det er ikke lett ;-) Og slett ikke "nivå 1" som jeg ser det.

05.05.19 08:57
Tusen takk for oppklarenede svar! Særlig punkt 3 svarer på spørsmålet mitt. Da tar vi dette som
en anledning til å lære dette i klassen, i alle fall kortversjonen :)

Et par kommentarar til oppsummeringen din:
På norsk heter det "Brasil". Brasilia er hovedstaden.
Du mener vel "Baltikum, das (n)"?

05.05.19 09:39, Mestermann no
Her kommer en liste over statene som skal ha artikkel:

https://learngerman.dw.com/de/ländernamen-mit-artikel/l-40553255/gr-40555477

05.05.19 23:38
Hei Tråderstarter,
det er sant, jeg tok feil i farten med Baltikum. Her skal det - som du allerede la merke til - stå
"Baltikum, das (n)"
Ellers takk for rettelsen angjeldende Brasil. Det er ikke lett på norsk heller +sukk+.

07.05.19 21:26
"Das Baltikum" er jo ikke et land, men en region som består av tre land. Derfor har det vel
ingenting med spørsmålet å gjøre og kan ikke være et eksempel for landsnavn i intentkjønn ...
Regionsnavn bruker vi jo ofte med artikkel - die Bretagne, der Balkan, die Walachei osv.

Da jeg var ung, var det ingen som sa "Iran" (kansjke eksperter i den regionen gjorde det, men altså
ikke det "vanlige folket"). Men nå har det vært en god del år at journalister og andre folk på tv
eller radio ofte sier bare "Iran". Folk på gaten vanligvis ofte fortsatt sier "der Iran" og det er
ikke feil, men det kommer kansje til å dø ut i fremtiden.

08.05.19 21:54, Geissler de
21:26 husker nok feil, for "Iran" uten artikkel er den eldre formen. I Meyers Großes Konversations-
Lexikon fra 1905 brukes f. eks. aldri artikkel foran "Iran".
Formen med artikkel kom senere, antakeligvis som analogidannelese etter "der Irak".

09.05.19 10:11
@Geissler: Jeg husker ikke feil, jeg var ung langt etter 1905. ;) Det kan jo være riktig at "Iran"
uten artikkel er eldre enn "der Iran", men når jeg var ung var det helt sikkert den mest vanlige
varianten, altså med artikkel.

09.05.19 23:29
Jeg er forresten helt enig med 10:11 (14:17 ff). Jeg mener tilmed at det den dag i dag for det meste
blir "der Iran". Men det er sikkert en god forklaring fra Geissler med at folk blander Iran og Irak.