13.05.19 22:25
Stichwörter: Misserfolg, slag, slags, vorenthalten
Imens jeg skrev mine mangtallige innlegg på norsk i dag manglet jeg to ord: vorenthalten og
Misserfolg. Er det noen som vet hva de ordene heter på norsk? Noe i meg foreslo unndra for
vorenthalten, men en annen del i meg forkastet det igjen og mente at det betydde snarere entziehen
enn vorenthalten. Og det er jo noe annet. Når det gjelder Misserfolg foreslår Heinzel fiasko - men
det virker rart og overdrevet for meg.

Så har jeg et tredje litt mer avansert grammatisk spørmål også.

Heter det egentlig:
"Det finnes ikke noe universell og absolutt "fri vilje"..."

eller heter det

"Det finnes ikke noen universell og absolutt "fri vilje"..."

Noe i meg sier at det første er rett. Men rent grammatikalsk sier noe annet inn i meg også at det
kanskje ikke er sånn likevel ;-). Der ene noe er kanskje noe annet enn det andre noe?

Og hva så med:

"Det finnes ikke noe slag universell og absolutt "fri vilje"..." - ?
og

"Det finnes ikke noen slags universell og absolutt "fri vilje"..." - ?

Akk, er det grusomt. Alt lyder like rett :-(

14.05.19 00:32, Mestermann no
Vorenthalten oversettes litt forskjellig, alt etter sammenhengen. Å holde noe tilbake, unndra noe, holde noe skjult, ikke fortelle
noe, ikke gi noen det de rettmessig har krav på m.fl.

Misserfolg kan også oversettes på forskjellig vis: Fiasko, nederlag, mislykket forsøk, motgang, flopp, uhell.

Når det gjelder bruken av noe/noen i eksemplene dine, så skal det samsvarsbøyes. Noe står til intetkjønn, mens noen står til
entallsord i maskulinum og femininum, altså til felleskjønnet. Dessuten står noen til alle flertallsformer:

Det finnes ikke noen fri vilje (m)
Det er så mørkt at jeg ikke kan se noen gate (f)
Ikke noe hus har gått fri for skader (n)
Er det noen snille barn her? (fl.)

Bruken av slag og slags kan være forvirrende. Slags er determinativ (opprinnelig genitiv) av slag, og brukes for å betegne "av
den sorten", "av den typen":

Tre slags vin ble servert til maten
I vinduet hadde han fire slags potteplanter
Du og jeg har samme slags interesser

Slags kan også betegne noe som (til nød) kan sies å minne om noe annet:

Han trodde han var en slags ekspert
Vi har liksom en slags rett til det

Videre også i faste uttrykk som noen slags, alle slags, den slags:

Han må ta alle slags hensyn
Hun tar ikke noe slags hensyn
Den slags sludder vil jeg ikke finne meg i
Det finnes ikke noen slags fri vilje – og der har du svaret på spørmålet ditt.

Et slag, derimot, er substantivet og betegner en type, en sort:

Det er vanlig å bake syv slag til jul (= syv forskjellige typer julekaker)
I zoologisk hage er det dyr av alle slag
En byråkrat av det vanlige slaget
Denne diskusjonen var av det nyttige slaget

14.05.19 07:56
Mange takk!

Holde tilbake høres bra ut.

Da var det altså 'ikke noen fri vilje' og ikke 'ikke noe fri vilje'.

Grunnen at jeg antok at man også kunne si 'ikke noe fri vilje' er at det finnes en hyppig brukt
vending på norsk som ligner veldig på nettopp det, nemlig: 'det finnes ikke noe som heter fri
vilje'.

Jeg trodde det var lov å sløyfe denne 'som heter' slik at det forkortet ville blitt til 'finnes ikke
[noe som heter] fri vilje.

Men da er det altså ikke slik.

Når det gjelder den rette formen for noe(n) slags burde jeg selv ha kommet på det rette svaret. Jeg
glemte (igjen) at artikkelen foran "slags" ikke retter seg etter kjønnet til slag. For da ville det
alltid blitt "et slags ..." men at det retter seg etter det ordet det peker til:

Et slags vidunder
En slags vits

Derfor må det antakelig også bli

Noe slags vidunder
Noen slags vits

Det er litt artig for det heter jo antakelig

Noen form for vidunder og
Noen form for vits

Men det forklarer seg vel med at det ved "slags" dreier seg om en genitiv som du påpeker.

Mange takk.

14.05.19 11:19, Mestermann no
Dette har du forstått helt riktig. Men merk at "slags" her ikke først og fremst er et genitivsord, men et ord som i sin
genitivsform er blitt et determinativ. Noen determinativer har genus- og tallbøyning, andre ikke. Slags har det ikke. Tallord,
possessiver og kvantorer som brukes med slags bøyes vanligvis i samsvar det eller de substantivene som slags står til (noen
slags vits, noe slags barn, noen slags trær), men med et par små unntak; "den slags" er en ubøyelig sammensetning som
brukes uavhengig av tall og kjønn: "Den slags tull", "den slags ordbruk", "den slags mennesker".

14.05.19 19:03, BeKa de
Jetzt habe ich noch eine Frage:

Könnte man statt "Det finnes ikke noen fri vilje" auch "Det finnes ingen fri vilje
sagen? Wenn ja, sind die beiden Versionen komplett synonym?

Gruß
Birgit

14.05.19 19:59, Mestermann no
Ja - und ja. :-)

14.05.19 22:53, BeKa de
Danke dir, Mestermann, und Grüße!

15.05.19 12:05
Imens jeg skrev mine mangtallige innlegg
imens = währendessen
mens = während

Her er "mens" riktig.

15.05.19 20:11
https://www.naob.no/ordbok/imens
Se Nr. 2
Men jeg er enig at det klinger litt jålete. Så er norsken min også gammel.

15.05.19 20:12
P.S. Takk for pekepinnen!

15.05.19 22:27
Det er bedre å holde seg til levende språkbruk. En grundig diskusjon av mens / imens finner du her:
https://www.riksmalsforbundet.no/qa_faqs/mens-og-imens/

16.05.19 00:05
Det er over 100 år siden det var riktig å skrive f.eks. «imens jeg gikk». Ordene mens og imens betyr i dag to forskjellige ting.
Eksemplene i NAOB på slik bruk av «imens» er over 100 år gamle, bortsett fra ett, men det er hentet fra en replikk i en
roman. I replikker kan man som kjent gjengi muntlig språkbruk som skriftlig egentlig er feilaktig.

16.05.19 07:40
Takk for den ytterligere utdypningen.