18.05.19 22:48
Er dette her samiske innspill: https://www.youtube.com/watch?v=8JirWkcgCc4 ? Sånne joik-greier?
Ropene minner jo litt om australske aboriginer?

Hvorfort synger de ellers ikke på det fine norske språket i stedet for det dumme engelsk? Det ville
jo vært mye penere!

Hva betyr de samiske innleggene? Ellers fin låt skjønt melodien ikke er så veldig originell kanskje...

19.05.19 00:52, Mestermann no
Joik, som er det samiske ordet for sang, er den samiske, tradisjonelle folkemusikken. Som ledd i den daværende norske
assimileringspolitikken var det på 1950-tallet f.eks. forbudt for samiske barn å joike på skolen, og joiking ble fordømt av
Kirken som syndig og hedensk. I det hele tatt skulle samene fratas både språk og kultur. Mange skammet seg over å være
samer.

Etter århundrer med undertrykkelse er både joik og samisk språk og kultur de siste 40 årene kommet til heder og verdighet
igjen. Å bruke et uttrykk som "sånne joik-greier" virker derfor svært nedsettende.

Joik har mange trekk til felles med tradisjonssangen til andre urfolk, og er i sin karakter svært lydmalende. Gjennom ord og
lyder joikes et sted, en person, et dyr eller en situasjon. Merk at joiken ikke "forteller om" noen eller noe, men "er" noen eller
noe.

Samisk har i dag status som minoritetsspråk i Norge, og har status som offisielt språk i de samiske forvaltningsområdene. Det
er også undervisningsspråk i samiske områder. De samiske språkene er en del av den finsk-ugriske grenen av den uralske
språkfamilien. I Norge snakkes vestsamiske språk, hovedsakelig nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Nordsamisk er den
største gruppen. Det er ca. 100 000 samer i Norge, og mellom 20 000 og 30 000 snakker samisk.

Årets norske bidrag til Melodi Grand Prix er ingen joik, men har lånt trekk fra joiken til deler av komposisjonen. En av strofene
er også på samisk. Bandet Keiino har to norske og ett samisk medlem, låtskriveren, rapperen og joikeren Fred Buljo. Teksten
er inspirert av kampen for likeverd, og det var derfor naturlig å ta med samiske ord og toner. At resten av teksten er på
engelsk skyldes reglene for Eurovisjonens melodikonkurranse. Fra 1956 til 1965 kunne sangene fremføres på det språket man
måtte ønske, men i årene 1966-1973 måtte man synge på et språk som var offisielt språk i det landet man kom fra. Fra 1974-
1977 var det påny fritt språkvalg, før det igjen ble påkrevet å synge på eget språk i årene 1978-1999. I dag er det fritt
språkvalg, og de fleste artistene fra de fleste land synger på engelsk, som jo er popmusikkens lingua franca.

Norge har bare sendt ett bidrag på et språk som snakkes her i landet til MGP siden 1999, nemlig "Alvedansen" i 2006. Før
altså nå, da Keiino fremfører deler av sangen på samisk. Det er verd å merke seg at Norge har sendt et bidrag med samisk
innslag til konkurransen tidligere, nemlig Sámiid Ædnan i 1980.

Den samiske delen av teksten består bare av en setning: "Čajet dan čuovgga". Det betyr: "Vis meg lyset". De andre joik-
inspirerte delene av sangen er lydmalende ord.

19.05.19 15:47
Mange takk for den utførlige forklaringen. Jeg mente ikke å være nedlatende da jeg brukte utrykket
"joik-greier". Jeg synes de skal gjerne få bli med. Men jeg synes det er meget synd at sangen ikke
blir fremført på norsk ellers. Hva er vitsen ellers om ikke å vise frem den språklige mangfold? For
min del alt på samisk også selv om det da ikke blir en norsk låt ;-).
Forresten var det ikke noe med "la det svinge og rokke" i et norsk bidrag? Mener å huske noe sånt.
Nei, ser nå at det er steingammelt bidrag! Så rart.

19.05.19 18:41
Hvis du gadd å lese svaret du fikk, ville du ikke synes det var så rart.