30.05.19 08:46
Guten Morgen Heinzelnisser,
noe jeg har stusset over i en lengre tid: hvordan kunne man oversatt "um so mehr als" til norsk.
"Spesielt siden" er kanskje en opsjon?
Mange takk og hyggelig dag.

30.05.19 10:46
Så meget desto mer som.

30.05.19 11:18, Mestermann no
"Så meget desto mer(e) som" er den klassiske formen:

"Og dette var så meget desto mer bemerkelsesverdig som deres fars karakter (...) var alminnelig kjent."

"Så meget dess mer som" er en variant av denne vendingen, som også forekommer uten "så meget": "Desto mer som", "dess
mer som":

"Og dette var desto mer/dess mer bemerkelsesverdig som deres fars karakter (...) var alminnelig kjent."

Andre muligheter er: "Særlig ettersom", "spesielt fordi", "særlig fordi", men da må vi skrive om eksempelsetningen, noe som
kan gjøres på litt forskjellig vis:

"Og dette var særlig bemerkelsesverdig ettersom deres fars karakter (...) var alminnelig kjent". "Og dette var svært
bemerkelsesverdig, spesielt fordi deres fars karakter (...) var alminnelig kjent".

31.05.19 08:59
Tusen takk! Det lyder komplisert. Har aldri kommet over det hittil. Jeg går ut fra at man både kan
bruke det med integrert adjektiv og for seg alene:

Dette var bemerkelsesverdig. Så meget desto mer som deres fars karakter var alminnelig kjent.
Dette gjelder så meget desto mer som den økonomiske ulikheten ikke bare tiltar, men øker dramatisk i
kort tid.

31.05.19 09:13
Dette gjelder i en så meget større grad som ulikheten øker dramatisk... -?

31.05.19 10:55, Mestermann no
  1. 8:59 er riktig, men 09:13 kan man ikke si.